Allt stöd åt de strejkande bussförarna!

Ur Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 2 (02/99) – 990302

Arbetarmakt uttalar sitt fulla stöd för bussförarnas strejk. Skulden för strejken vilar helt och hållet på arbetsgivarnas skuldror. Bussförarnas krav är inte bara rimliga, man skulle nästan kunna kalla dem blygsamma. Vi uppmanar hela arbetarrörelsen att aktivt stödja de strejkande. Ta stöduttalanden i ditt fack eller på din arbetsplats. Bjud in strejkande bussförare till fack- och andra möten. Vi uppmanar inte minst de Transportanslutna bussförarna att pressa sitt fack att utlösa sympatistrejker för att öka trycket på arbetsgivarna, och vi riktar samma uppmaning till hela arbetarrörelsen: Pressa Transport att aktivt stödja strejken!

Kräv att alla partier som åberopar sig på arbetarrörelsen aktivt stöder strejken. Kräv inte minst att de använder sina politiska mandat i kommuner och landsting till att kräva att bussbolagen ger vika för de strejkande, och utfäster sig att betrakta de strejkandes krav som golv för att överhuvudtaget överväga att kontraktera bussbolag efter strejken. Låt inte socialdemokraterna och vänsterpartisterna komma undan med att strejken är en ”facklig” fråga. Varenda dag fattar nämligen regering, riksdag, kommuner och landsting beslut som får konsekvenser för löntagarna och deras fack. Det är därför fullt rimligt att kräva att de partier som åberopar sig på arbetarrörelsen och vars företrädare valts på arbetarröster stöder kämpande arbetare.

För att strejken skall bli framgångsrik är det viktigt att det blir en aktiv strejk. De strejkande måste organisera stormöten för att fortlöpande diskutera och besluta om strejkens organisering; de måste själva ta kontrollen över strejken. Bilda kommittéer som vaktar mot strejkbryteri, som söker upp andra arbetargrupper för att informera om strejken och vinna deras aktiva stöd, som skriver och sprider flygblad, håller appellmöten. På så sätt kan den kollektiva kraften hos tusentals och åter tusentals strejkande få vågskålen att väga över till seger!