Generalstrejk i Italien

Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 288 (24/08) – 081216

I samband med den italienska generalstrejken den 11 december åkte en delegation från den socialistiska ungdomsorganisationen REVOLUTION i Storbritannien dit för att föra fram sin solidaritet och knyta kontakter. Vi återger deras budskap:

Den ”abnorma vågen” måste svepa fram över Europa!

Studenternas och arbetarnas rörelse i Italien under de senaste månaderna är en inspiration för alla de i Europa som står inför liknande strider nu när recessionen tar ett fast grepp.

Både ”vänster”- och högerregeringar i Italien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien spenderar miljarder på att rädda bankerna, medan de fortsätter att sälja ut vårt utbildningssystem och vår offentliga service till samma parasitära företag som i första omgången orsakade denna kris. Den italienska rörelsen har rest parollen ”Vi kommer inte att betala för deras kris”. Vi behöver resa den parollen i studenternas och arbetarnas demonstrationer över hela kontinenten.

Motståndet har redan uppstått i Tyskland och Frankrike. I november demonstrerade 100 000 tyska elever i mer än 40 städer mot nyliberala angrepp och ockupationer av skolor och universitet har inletts.

Frankrike har upplevt stora demonstrationer med 250 000 deltagare mot nedskärningar i utbildning och strejker bland lärarna. Anställda vid järnvägarna och andra arbetare har strejkat eller hotar med strejker. Den 22 oktober, den 13 november och den 20 november protesterade stora demonstrationer mot de planer på att privatisera utbildningen som fastslagits av EU:s så kallade Bolognadeklaration.

Även Storbritannien utsätts för angrepp på utbildningen. Många av de ”marknadsreformer” som framtvingats i London har genomförts både under de konservativas och under Labours regeringar. Studenter belastas med stora lån. Men vårt officiella studentfack går i regeringens ledband och kommer inte att bekämpa avgifterna eller kämpa för fri bostad, stipendier etc. Vi anser att vi måste följa exemplet från våra italienska, spanska och franska kamrater. Det är därför vi är här.

Internationell solidaritet, nätverk och organisationer kan bidra till att den ”abnorma vågen” ska växa till ett fenomen i hela Europa och knyta band med den kamp som förs av de arbetare som står inför en massivt ökande arbetslöshet. Därför föreslår vi en alleuropeisk konferens med målet att internationellt samordna kampen – det är uppenbart att om den italienska rörelsen tar detta initiativ kommer det att mötas av ett omedelbart svar från studentrörelser i hela Europa.

Rörelsen i Italien visar vad som kan hända när studenter, elever och gymnasister och andra ungdomar förenar sig med den organiserade arbetarklassen. Det var den kombinationen av krafter och samordnade ansträngningar som ledde till seger för den franska rörelsen mot CPE för två år sedan.

Den ekonomiska kris som för närvarande drabbar världen är också en djup politisk kris. I alla länder har ledarna för vänsterns och arbetarklassens traditionella partier sålt sina medlemmar till nyliberalismen. Detta har även diskrediterat partier som tycktes stå mycket längre till vänster såsom Rifondazione Comunista. De öppnade vägen för Berlusconi.

Om vi en gång för alla verkligen ska kunna stoppa angreppen på utbildningen, skapa en utbildning för alla baserad på våra sociala behov, kampen mot utsugning, rasism, sexism, och inte för profiter för några få, kommer vi att behöva en helt annan typ av politiskt parti. Inte en upprepning av de liberala, socialdemokratiska och stalinistiska formationerna. Vi behöver ett internationellt parti som tar sin utgångspunkt i kapitalismens störtande och den socialistiska revolutionen och organiserar arbetare, ungdomar och studenter för att tillsammans göra just det.