Föreslå din fackklubb ett uttalande om Gaza

Ur Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 292 (3/09) – 090211

I takt med de israeliska angreppen på palestinierna växer också insikten att internationell press måste sättas på Israel. Ett sätt, som Arbetarmakt stödjer, är en total bojkott av Israel. Det ideala är dock inte att det görs genom att var och en, som individer, väljer att bojkotta israeliska produkter. Vi försöker få arbetarrörelsen att ta upp kravet, för att fackföreningarna ska organisera bojkotten. Förutom att detta skulle kunna ge en mer organiserad, effektiv bojkott, skulle den lättare kunna styras över till att stödja kamp mot Israels krigshetsarregering. Inte minst skulle det bli ett kraftfullt sätt att organisera och radikalisera arbetarna i Sverige, om dessa själva genomförde bojkotten.

Vi har skrivit ett uttalande att sprida till fackklubbar och -sektioner. Naturligtvis har vi inga illusioner om att fackledarna ska ta emot uppropet med öppna armar, och vi inser också att det är svårt att mobilisera tillräckliga massor av fackliga gräsrötter för att tvinga ledarna att handla – eller att handla mot deras vilja – inte minst i internationella frågor. Detta är inget skäl för overksamhet dock. Det här är en fråga som skulle kunna mobilisera och radikalisera arbetare underifrån, på internationalistisk grund. Vi är för blockader och politiska strejker för att stoppa allt utbyte med Israel. På den här frågan finns det också en lucka i de antifackliga lagar som hindrar stridsåtgärder medan avtalen fortfarande gäller – politiska strejker är fortfarande tillåtna (även om konkreta politiska strejker förstås kan förklaras olagliga av Arbetsgivardomstolen). Men naturligtvis tar vi inte lagarna som vår främsta utgångspunkt – för att stödja det förtryckta och hårt ansatta palestinska folket är vi givetvis redo att bryta de lagar som står i vägen, och förklarar öppet varför det är det enda sättet att försvara den internationella solidariteten och arbetarnas klassintressen.

Förslag till fackligt uttalande, formulerat för den aktuella situationen och därför fokuserat på Gaza:

Det blodiga angreppet på Gaza har avbrutits – med öppet hot om att kulorna, bomberna och fosforgranaterna åter kan komma att regna över Gazas barn, fältsjukhus och flyktingläger så fort Israels regering är missnöjd med den krigshärjade befolkningens foglighet. Den 18 månader långa blockaden som hindrar mat och mediciner från att nå Gazas lidande män, kvinnor och barn fortsätter.

Arbetarrörelsen måste reagera kraftfullt mot detta blodbad, mot att Gaza förblir ett stort fångläger under Israels kontroll, och åter anknyta till den internationalistiska traditionen att ta ställning för världens förtryckta. Maximal press måste sättas på Israel. Detta innebär att vi inte kan nöja oss med officiella protester, eller att be Reinfeldts regering om handling. Framtida massakrer måste stoppas! Gazas gränser måste öppnas, och Israel måste betala för allt de har bombat sönder! All transport av och handel med israeliska produkter går via fackföreningsanslutna arbetare – det ligger i arbetarrörelsens händer att stoppa denna hantering tills Israel backar.

(aktuell fackklubb eller facksektion) kräver:

Inga fler massakrer – ställ de ansvariga till svars!
Bryt blockaden av Gaza!
Bojkotta Israel tills detta sker