Internationell solidaritet – mot höger och extremhöger

Ur Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 298 (9/09) – 090525

Vi lever i historiska tider. Den ekonomiska krisen har spridit sig över världen. Överallt gör kapitalisterna och deras politiker vad de kan för att tvinga arbetare att betala kostnaden. I Sverige varslas tiotusentals arbetare varje månad samtidigt som välfärden raseras i allt snabbare tempo. Massarbetslöshet och en social kris utan dess like väntar arbetarklassen om inte kapitalisterna tvingas att betala för krisen!

Mot bakgrund av denna situation är det hög tid att ta hotet från det rasistiska partiet Sverigedemokraterna på allvar. Partiet, som nu satsar for fullt på valet till EU-parlamentet den 7 juni, försöker genom sin invandringsfientliga och konservativa politik att leda missnöjet och frustrationen med kapitalismens kris in i farliga banor. Deras politik syftar till att dela på arbetare genom att sortera in dem i svenskar och ickesvenskar, kvinnor och män och samtidigt idealisera de vita, manliga, heterosexuella normerna. Detta i tider då vi mer än någonsin har allt att vinna på att gemensamt stå upp och kämpa för våra intressen.

Nätverket Mot Rasism uppmanar alla arbetare och ungdomar att ta ställning mot Sverigedemokraterna och bekämpa deras lögner. Får de mer makt hotas existerande rättigheter för flyktingar, invandrare, kvinnor och hbtq-personer samtidigt som extremhögern kommer att få ökat självförtroende.

Den borgerliga regeringens taktik, att begränsa Sverigedemokraternas möjlighet till framgångar genom att själva försämra villkoren för flyktingar och invandrare, måste bekämpas. Vi måste bygga upp en antikapitalistisk massrörelse i förorterna, i skolorna och på arbetsplatserna, en rörelse som kan slå tillbaka rasismen och samtidigt ta strid mot det system som skapat krisen. Vår rörelse måste ta strid for allas rätt till jämlikhet, avslöja Sverigedemokraternas lögner, bekämpa de kapitalistiska regeringarnas flyktingpolitik och driva bort nazistiska grupper från gatorna.

Demonstrera den 6 juni, Södermalmstorg (Slussen) kl. 11.00.

Nätverket mot rasism
www.nmr.nu