NMR Röda linjen

Ur Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 298 (9/09) – 090525

Ett 20-tal personer i Stockholm har bildat en lokal kampanjgrupp för Nätverket mot rasism (NMR). Alla bor längs röda linjen söderut från Liljeholmen och är aktiva i NMR. Det första målet är att se till att deltagandet från röda linjen blir så stort som möjligt i den antirasistiska de-monstration som NMR organiserar på den s.k. nationaldagen den 6 juni (samling kl. 11.00 Södermalmstorg – Slussen). Gruppen vill gärna bli fler som delar ut flygblad, affischerar och sprider information till vänner och grannar. Därför arrangeras ett öppet möte i samarbete med ABF i Skärholmen den 26 maj kl. 18.30 (ABF, Skärholmsgången 4). Gruppen kommer att berätta varför de vill starta en lokal antirasistisk rörelse och därefter är det fritt fram för debatt och frågor. Alla som är intresserade av att bekämpa både högern och extremhögern är välkomna. Det går att nå lokalgruppen på adressen: rodalinjen@nmr.nu.