Demonstrera den 15 juli

Uppmaning från Nätverket Mot Rasism: Stoppa Stockholmsprogrammet! Demonstrera mot EU-toppmötet med Aktion Mot Deportation onsdag 15 juli!

Mitt i högsommaren, under 15-17 juli, kommer inrikes- och justitieministrar att samlas i Stockholm för att hålla EU-toppmöte. Målet är att lägga grunden till ett nytt säkerhetsprogram, det s.k. ”Stockholmsprogrammet”. Detta kommer sedan att fungera som riktlinjer för politiken inom alla länder i EU.

Vad innebär detta? ”Stockholmsprogrammet” saluförs med vackra ord. Genom att förstärka samarbetet mellan polis- och säkerhetspolis i Europa ska man bli framgångsrikare i ”kampen mot terrorism och organiserad kriminalitet”. I verkligheten innebär programmet ett stort steg mot ökad övervakning och förföljelse!

Övervakning: En utveckling mot ökad övervakning kommer att ske genom skapandet av ett centralt befolkningsregister, genom att utveckla förfinade övervakningsinstrument för att kontrollera internet (bl.a. med hjälp av detaljerade ”profiler” med vilka information om människors politiska och privata liv kan samlas mer effektivt), samt genom ökat samarbete mellan polisiära enheter.

Förtryck: I synnerhet flyktingar, och överhuvudtaget emigranter som av något skäl vill ta sig in i Europa, befinner sig i skottgluggen. Stockholmsprogrammet syftar till att förstärka gränskontrollerna. Redan idag dör tusentals människor då de försöker att ta sig förbi de redan existerande murarna runt Fort Europa. Programmet syftar också till militär rustning för att EU-staterna ska kunna förhindra människor från att emigrera redan i ursprungslandet. Det syftar även till att bygga nya fångläger för flyktingar i länder som gränsar till EU.

Det verkliga syftet: Sammantaget innebär Stockholmsprogrammet ytterligare ett steg mot militariseringen av EU. Det innebär ett allvarligt hot mot invandrare och flyktingar och blir därmed en del av den rasistiska offensiven mot ”de andra” i hela Europa. Dessutom innebär åtgärderna nya och större möjligheter för de rika att använda sig av militära och polisiära medel mot dem som utmanar deras intressen och den kapitalistiska ordningen.

DEMONSTRERA!
Nätverket Mot Rasism uppmanar därför alla som vänder sig mot den här utvecklingen att gå med i den demonstration som arrangeras i Stockholm på onsdag den 15 juli av Aktion Mot Deportation. Vi uppmanar alla att göra motstånd mot EU-ledarnas angrepp på vår integritet och på våra rättigheter!

Demonstrationen börjar kl. 17 på Södermalmstorg (vid Slussen). Den går under följande paroller:

  • För inre och yttre frihet!
  • Stoppa Stockholmsprogrammet!

Aktion Mot Deportation kräver också ett omedelbart stopp på våldet och avhumaniseringen samt frigivning av alla människor som sitter inlåsta i förvar, krav som Nätverket Mot Rasism ställer sig bakom.

Nätverket Mot Rasism