Manifestation mot rasism i Göteborg

Arbetarmakts talare vid Kristallnattsdemonstrationen
Årets demonstration till minne av Kristallnatten den 9 november samlade cirka 500 personer i Göteborg. Vi tågade under parollerna ”Inga fler offer för rasism och nazism” samt ”Försvara rätten till asyl”. Det hölls tal både före och efter demonstrationen som traditionsenligt sträckte sig från Götaplatsen via Avenyn till Gustav Adolfs torg.

En medlem i Arbetarmakt talade om Sverigedemokraternas metod att splittra arbetarrörelsen, den klassiska borgerliga taktiken, och vikten av att aktivt stoppa dem så fort de dyker upp. Han berättade om de aktioner som Göteborgs Nätverk mot Rasism (GNMR) organiserat för att stoppa SD, i samtliga fall väldigt lyckade. Andra talare, bland annat från Revolutionära Fronten, Rättvisepartiet Socialisterna, Elevkampanjen, Iranska och Irakiska flyktingförbunden talade om vikten att sätta stopp för högerextremismen och högerpolitiken i stort samt hur viktigt det är att vi alla gemensamt tar kamp för jobb och välfärd som det enda sättet som vi kan stoppa fascismen i längden. Linn från Elevkampanjen talade också om hur kampen för homosexuellas rättigheter går hand i hand med flyktingars och invandrares.
Kristallnatten, Göteborg
GNMR, som organiserade demonstrationen tillsammans med Asylrörelsen, består av flera vänstergrupper i Göteborg och bildades efter mordet på syndikalisten Björn Söderberg för tio år sedan. Dock var nätverkets syfte mycket begränsat då och utgjordes av att vara huvudsakligen ett demonstrationsorgan för Kristallnattsdemonstrationen. Under de sista två åren har nätverket radikaliserats och börjat utmana rasisterna på ett mer militant sätt, t.ex. genom att blockera Sverigedemokraternas torgmöten. Detta ledde till att två ungdomsförbund – Ung Vänster och RKU – hoppade av nätverket. Orsaken till dessa avhopp är Vänsterpartiets och Kommunistiska Partiets helt igenom reformistiska politik och årtiondens anpassning till de gränser som den borgerliga staten och parlamentarismens förstelnade seder dikterar.

Arbetarmakt har arbetat i GNMR sedan våren, då vår lokalgrupp i Göteborg bildades. Vi har drivit igenom linjen att man ska kunna organisera sig i nätverket som enskild aktivist. Vi ser detta som ett bra sätt att knyta ihop stadsdelsmotstånd mot rasism med en tydlig vänsterpolitik, och vi hoppas att det på sikt kan leda till att ungdomar i förorten dras in i ett politiskt arbete som inte är begränsat till antirasism. De socialistiska idéerna kan sprida sig bland massorna bara om de själva medverkar i kampen.

Arbetarmakt, Göteborg