30 november i Stockholm: 500 antirasister marscherade med Nätverket Mot Rasism i Stockholms innerstad

Vi återger rapporten från Nätverket Mot Rasisms hemsida om demonstrationen i måndags.

Idag, måndagen den 30 november, demonstrerade omkring 500 antirasister med Nätverket Mot Rasism genom centrala Stockholm, med start på Odenplan och avslutning på Hötorget.

Demonstrationen hade utlysts av nätverket för att markera mot nazisters försök att inta våra gator, mot Sverigedemokraternas försök att komma in i riksdagen och mot den kapitalistiska krisens tendens att splittra arbetarklassens motstånd.

I vår uppmaning till demonstrationen påpekade vi behovet att åter väcka till liv den tradition av antirasistisk kamp som har en av sina viktigaste milstolpar på 30 november 1991, då närmare tiotusen slöt upp i Kungsträdgården och stoppade nazisternas marsch.

Även om vi var långt ifrån detta antal idag, vilket var väntat, så var dagens demonstration med det höga antalet unga antirasister som samlats ett frö till en sådan massrörelse. Det är tydligt att det är unga antirasister som idag visar vägen i den antirasistiska kampen i Stockholm.

Talarna från Syndikalistiska Ungdomsförbundet, Vänsterns Studentförbund, Revolution, Revolutionära Fronten och Ingen Människa Är Illegal uttryckte behovet av att stå upp mot Sverigedemokraternas islamofobiskt färgade rasism. Den schweiziska högerextrema regeringens förbud mot minareter togs upp som ett exempel på den reaktionära våg som nu väller fram i krisens vågsvall, bl.a. i ett bejublat tal från Shora Esmailian.

Flera talare pekade också på hur den sittande svenska högerregeringen, men också de tidigare socialdemokratiska regeringarna, har bäddat för Sverigedemokraternas opinionsframgångar också i detta land genom en alltmer hårdför politik mot flyktingar och invandrare.

Gemensamt för de många talen var också det antikapitalistiska budskapet – kampen mot rasismen måste sammanföras med kampen mot den kapitalistiska världsordningen överhuvudtaget.

Demonstrationen marscherade längs med Odengatan och Sveavägen för att slutligen nå Hötorget. Slagorden ekade mellan husväggarna och när den samlade massan tog i på Hötorget markerade det ett kraftfullt avslut på en lyckad protest.

Kampen fortsätter – rasismen ska krossas!