Dresden 2010 – Dresden nazifritt!

Den 13 februari kunde gemensamma protester och blockader i Dresden-Neustadt förhindra fascisternas årliga marsch. Vi återger en rapport från våra tyska kamrater i Gruppe Arbeitermacht om den antifascistiska framgången.

Nynazisternas demonstration som skulle utgå från järnvägsstationen i Neustadt förhindrades genom blockader. Klockan 17 upplöstes nazisternas samling – polisen kunde inte verkställa nazistdemonstrationen.

Fram till dess försökte grupper med nazister hela tiden angripa antifascister. Även det autonoma centrat Conny angreps. Men överallt stötte de på motstånd, ingenstans kunde de genomföra sin marsch eller slå tillbaka antifascisterna. Dresden 2010 blev ett stort nederlag för den bruna mobben!

På vägen från Dresden försökte nynazisterna anordna marscher i Gera och Perna. I Perna överföll de ett socialdemokratiskt medborgarkontor. Detta stämmer också väl med uppmaningarna innan på deras interna forum, där fascisterna uppmanade till överfall på ”vänstern”, speciellt på avgående bussar och samlingspunkter.

Under de senaste tio åren har marschen i Dresden utvecklats till den största demonstrationen för tyska och europeiska fascister. Förra året var de mer än 6 000. Den 13 februari ställde sig mer än 12 000 antifascister i vägen för nynazisterna.

Båda allianserna – No pasaran och Dresden nazifritt – samarbetade framgångsrikt och visade att nazistmarscher måste – och kan – stoppas på stället. Blockaderna på Albertplatz och på Hansaplatz liksom på Antonstraße hölls till slutet, polisen kunde inte upplösa dem.

Den ”civilsamhälleliga” protesten i Dresdens gamla del med en mänsklig kedja, i vilken kyrkor, miljöpartister och socialdemokraternas ungdomsförbund dominerade, ställde sig medvetet inte i vägen för nazisterna. Men Dresden har på nytt visat att antifascismen bara kan vara effektiv och framgångsrik när man försöker gå emot nazisterna, blockera dem och förhindra deras aktioner. Det visade sig också i att kedjans organisatörer efter att deltagarna hållit upp sina ljus inte ens formerades till en protestdemonstration i riktning mot Dresden-Neustadt för att stödja blockaderna och protesterna, utan istället skickade hem dem!

Samtidigt måste också polisens och statens roll värderas. Det borgerliga etablissemanget har inte heller något intresse av att nazisternas marscherar genom Dresden. En sådan marsch skadar den tyska imperialismens demokratiska fasad och försvårar krishanteringen i det ”egna” EU-blocket. Men det är betecknande att de antifascistiska aktiviteterna redan i förväg hindrades genom trakasserier, repression och åklagares tillstånd för blockering av hemsidor för mobiliseringen. Trakasserier förekom sedan också i stor mängd i Dresden – med början i kontrollerna av bussar och fullständig avstängning av broarna till Dresden-Neustadt för att stoppa tillströmningen av fler antifascister till blockaderna.

Vi i Gruppe Arbeitermacht och ungdomsorganisationen REVOLUTION kommer också nästa år att ställa oss i vägen för fascisterna. Vi måste överallt bygga upp en bred politisk allians mot fascisterna och förhindra alla deras marscher!

Theo Tiger