Stockholm, lördag 5 juni i Tantolunden: AREA TURNS RED!

Lördagen den 5 juni kommer den antirasistiska festivalen Area Turns Red att gå av stapeln i Tantolunden, Stockholm. Gunnar Westin, medlem i Arbetarmakt, har deltagit aktivt i förberedelserna. Vi ställde följande frågor till honom.AM: Kan du berätta om bakgrunden till Area Turns Red?

Gunnar: Vi var några aktivister i Nätverket Mot Rasism (NMR) som ville förverkliga en idé som diskuterats tidigare men inte genomförts på allvar. Vi har länge funderat över hur vi ska kunna bredda den socialistiskt inriktade antirasistiska rörelsen. Tanken på en antirasistisk festival föddes i samband med diskussioner kring mobiliseringen för NMR:s demonstration 6 juni förra året. Att organisera en politisk festival innebär att vi skapat en form där vi kan sammanföra underhållning med politik, och en möjlighet till större enhet inom Stockholms antirasistiska rörelse. Namnet på festivalen, Area Turns Red, syftar på en antirasistisk låt som först gjordes av Infinite Mass i början på 1990-talet, och som det nyligen gjorts en remake på av några av artisterna som ska uppträda på vår festival.

AM: Vilka står bakom festivalen?

Gunnar: Det är aktivister från ett antal olika grupper. En del av oss har arbetat med NMR, där förutom Arbetarmakt flera andra radikala socialistiska grupper ingår. Med i förberedelserna finns också aktivister från Vänsterpartiet, Stoppa Nazismen och Socialistiska Partiet. Arrangörsgruppen har nu bildat en förening som heter STARK – Stockholms Antirasistiska Kulturförening, som är huvudarrangör. Genom projektet har vi lyckats dra in representanter från de flesta vänstergrupper som arbetar antirasistiskt, vilket är en framgång.

AM: Hur kommer festivalen att gå till?

Gunnar: Den kommer att börja vid tvåtiden på lördagen den 5 juni med flera politiska möten i olika tält. Frågor som kommer att diskuteras är bl.a. kampen mot Sverigedemokraterna, den växande islamofobin, den globala uppvärmningen och flyktingars situation. Vi kommer också ha en panel med internationella gäster som deltagit i antirasistisk kamp i andra länder som kommer att dela med sig av sina erfarenheter, och en workshop där man kan hjälpa till och göra banderoller och plakat inför protester mot nazisternas 6 juni-aktiviteter.

När man inte orkar hänga på något möte kommer man att kunna besöka bokbord från flera organisationer. Mat och dryck kommer också att finnas tillgängligt. Allt detta kommer att kombineras med musikuppträdanden med flera artister och band inom olika musikgenrer. Kända rappare från Stockholm som Muhammed Ali, Stor och Carlito kommer att uppträda, liksom de mindre kända men mycket lovande tjejerna i gruppen Centralskolan. Vi kommer också ha punk- och hardcore-band som Classwar Kids, From the Depths och A-brunn, blandat med vissångare som Jan Hammarlund och Billy Shamrock. Alla artister ställer upp gratis, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas.

AM: Vad hoppas du att festivalen ska mynna ut i?

Gunnar: Jag hoppas att festivalen ska kunna bidra till ett stärkande av den socialistiska antirasistiska rörelsen i Stockholm, vilket kan tjäna som exempel för att flytta fram positionerna mot de rasistiska krafterna även nationellt. Målet är dessutom att bredda rörelsen och dra in fler som vill arbeta aktivt mot rasismen och kapitalismen.

AM: Kan du säga något om Abetarmakts roll i arbetet?

Gunnar: Vi har varit med och tagit initiativet i NMR, och är nu regelbundna och pådrivande deltagare i förberedelserna. Jag har själv deltagit i arbetet med den grupp som förbereder det politiska programmet, och andra AM-medlemmar har hjälpt till i arbetet med att införskaffa ekonomiska resurser till projektet. Under maj kommer lokalgruppen i Stockholm att bidra till mobiliseringsarbetet. Vi kommer att bistå festivalen med funktionärer osv. Givetvis kommer vi också försöka sätta en revolutionär antifascistisk prägel på de politiska debatterna som planeras på festivalen.