English Defence League ställer till upplopp i Dudley

Den 17 juli gav sig mellan 500 och 1 000 medlemmar i det fascistiska English Defence League ut på gatorna i Dudley i ännu ett våldsamt upplopp mot lokala muslimer. Det som inleddes som en stående protest slutade med en rad springande bataljer och nästan ett rasupplopp när omkring 300 fascister bröt igenom polisens led och tog sig ut från den parkeringsplats där de inringats.

Fascisterna lyckades riva ner de metallstängsel som stängde in dem och använde tegelstenar och flaskor för att hålla polisen på avstånd medan deras medlemmar sprang igenom en obevakad utgång och in i staden, vilket blev början på deras våldsamma angrepp. En del EDL:are försökte stoppa dem, eftersom de var rädda för att den våldsamma rasistiska mobben skulle fläcka deras rykte. Några tegelstenar och slag från fascistkompisarna blev svaret, vilket visar de spänningar som går rakt igenom den här fascistiska gaturörelsen.

Utbrytargruppen försökte marschera mot den mindre av moskéerna i Dudley, kastade projektiler mot antifascister och använde bitar av stuprör som slitits loss för att angripa lokala asiater. Lokala asiatiskt ägda affärer och bildar angreps, serveringar med asiatisk mat och minitaxi fick fönstren inslagna. När de misslyckades med att nå moskén, tog en del av fascisterna ut sin ilska på ett lokalt hinduiskt tempel (uppenbarligen hade ingen upplyst dem om att EDL bara är emot ”islamsk extremism”) och riktade sitt våld mot alla minoriteter i närheten, inklusive en mindre grupp med hinduiska kvinnor från Gujarat.

Samtidigt var det antifascistiska svaret en besvikelse. Omkring 200 personer deltog i en demonstration som sammankallats av Unite Against Fascism där en orolig stämning var märkbar.

Det var emellertid inte den enda antifascistiska närvaron den dagen. Lokala svarta och asiatiska ungdomar försvarade sina områden från fascistiskt våld och utsattes för betydande trakasserier från polisen. Polisen försökte hålla muslimer inom de gettoiserade bostadsområdena och de som gav sig in till centrum ställdes inför angrepp med batonger. Många uppehöll sig omkring Dudleys moské, som upprepade gånger hotats av extremhögern. Andra lyckades, trots snutarnas närvaro, organisera grupper som patrullerade staden och jagade bort fascisterna när de visade sig.

Även om detta exempel är inspirerande, räckte det inte för att hindra fascisterna från använda sitt protestmöte som en bas för att organisera och inleda försöket till pogrom.

För att undvika den här typen av våldsamma rasistupplopp i framtiden, behöver vi bättre kommunikation och organisation för alla som vill stoppa EDL:s marscher och försvara bostadsområdena. Ordningsvakter måste väljas demokratiskt och vara beredda på att försvara demonstrationer och bostadsområden från EDL:s våld.

EDL kommer att marschera i Bradford den 28 augusti. Under tiden fram till dess måste antifascister i norra England organisera demokratiska antifascistiska kommittémöten för aktivister, antifascistiska nätverk och fackliga aktivister, med målet att dra in de lokala bostadsområdena. Om vi gör det, kan vi arbeta för att bygga största möjliga antifascistiska mobilisering i Bradford och organisera självförsvar av vår demonstration och de arbetarområden i Bradford som kan vara måltavla för EDL. Antifascistiska grupper måste arbeta tillsammans för att uppnå detta och undvika den meningslösa splittring av rörelsen som kunde ses när EDL marscherade i Newcastle för några månader sedan.

Dan Edwards