Kontroversen om ”moskén” i New York

Den allt intensivare kontroversen om ”moskén på Ground Zero” orsakas av en skenande islamofobi i amerikanska medier. Det har bedrivits en klappjakt på det planerade bygget av Park51 (tidigare Cordoba House), ett muslimskt allaktivitetshus som ska lokaliseras till nedre Manhattan ungefär två kvarter från platsen för angreppet på World Trade Center 2001. Motståndare har döpt det till ”moskén på Ground Zero”, men den beteckningen stämmer inte alls: det är avsett att bli en byggnad med många olika syften och med ett bönerum högst upp, men det blir inte en moské. Det kommer dessutom inte att vara närmare Ground Zero än en del andra byggnader för religiös utövning – speciellt kristna katedraler och kyrkor.

Kritiker har krävt ett stopp för byggandet och hänvisat till att det är ”okänsligt” mot offren för angreppet 11 september och deras familjer. En del kommentarer inom extremhögern och offentliga tjänstemän gick till och med så långt som att föreslå att islam i sig (latent, förstås) i slutändan bar ansvaret för angreppen på Förenta Staterna och inte islamska terrorister, och har därmed permanentat den skamligt felaktiga idén att jämställa religionen i sig och de handlingar som utförs av vissa individer i religionens namn. Det späder bara på den skenande anti-muslimska demagogi som plågar landet, dvs. att islam i sig själv är mer våldsam och reaktionär än sina abrahamitiska föregångare judendomen och kristendomen. Ett minst sagt okunnigt påstående, speciellt om man tänker på det här landets historia med vit och nationalistisk rasism som utövats genom mobbning och lynchning av afro-amerikaner under överinseende av kristen ”kärlek” och ”broderskap mellan (vita) män”.

Högerns vanliga språkrör betedde sig förutsägbart, även om de är medvetna om vad det kan innebära för dem i valet nu i november. Demokrater som Harry Reid och Barack Obama följde med en bit på det främlingsfientliga tåget. Den senare har slingrat sig i frågan och sagt att gruppen bakom Park51 har ”rätten” att bygga ett allaktivitetshus men avstår från att kommentera ”det kloka i att fatta beslutet” att bygga det. Oppositionen är särskilt märklig eftersom imamen Feisal Abdul Rauf, som står bakom Park51, länge har varit en förespråkare för förståelse och samverkan mellan olika trosriktningar.

Högern har i allt större utsträckning spridit den farliga myten att världens 1,2 miljarder muslimer uppenbarligen befinner sig i krig med Amerika, vilket har lett till dödliga krig utomlands och angrepp (både fysiska angrepp och angrepp på medborgerliga rättigheter) mot de omkring två miljoner muslimerna i USA. Den 11 september var den bittra frukten av årtionden med imperialistisk utrikespolitik, speciellt stöd till Israel och till diktaturer i Mellanöstern. Islam betecknas därför som en ”farlig” religion och även den federala regeringen har genom en rad fällor där en provokatör bildat en grupp med unga muslimska män (exempelvis de 5 i Fort Dix) skapat falska terrorfall, vilka senare använts för att döma dem som terrorister. Park51 är helt enkelt bara en förstärkning av dessa angrepp på muslimska amerikaner.

Det får inte råda någon tvekan om att det muslimska allaktivitetshuset, som varit en del av nedre Manhattan i åratal, har rätten att bygga vilket slags hus som helst för religiösa syften. Religionsfriheten kan inte vara en fråga för folkligt godkännande. Workers Power USA är helt emot den främlingsfientlighet och rasism som ligger knappt dold bakom motståndet mot Park51. Vi stöder rätten för muslimer och varje annan religiös grupp att bygga allaktivitetshus och byggnader för religiöst utövande där de själva vill och fördömer de som följer med i vågen av islamofobi i namn av ”okänslighet”. Vi motsätter oss det så kallade kriget mot terrorn i alla dess uppenbarelser och kräver ett slut på alla angrepp på män och kvinnor med bakgrund i Mellanöstern både i Förenta Staterna och utomlands.

Workers Power, USA