Sarkozys angrepp på romerna

Hundratals deporteras för att förgifta miljoners tänkande
Frankrikes högerpresident Nicholas Sarkozy har förklarat krig mot romerna. Regeringen har beordrat att omkring 300 romska läger ska stängas. Dussintals romer – inklusive många barn – har redan gripits och fått sina läger förstörda av bulldozers. Därefter deporterades de ”frivilligt” – som regeringen påstår – till Rumänien, varje vuxen fick 300 euro och varje barn 100 euro. Faktum är att de, om de vägrar, står inför alternativet med ett långt fängelsestraff. Knappast något val. Regeringen har satt upp målet att deportera 700 romer tills i slutet av augusti.


Förevändningen för dessa reaktionära åtgärder är upplopp bland romer i protest mot att den 22-årige Luigi Duquenet dödades vid en poliskontroll i byn Saint Aignan den 17 juli. Enligt Irish Times (21/7) reste sig de lokala romerna i protest mot polisens politik att skjuta för att döda: ”Vänner till herr Duquenet ifrågasätter den officiella versionen av händelserna och omkring 50 romer, beväpnade med yxor och järnrör, angrep den lokala polisstationen och brände bilar.”

Regeringen och de borgerliga medierna piskar upp de vanliga lögnerna om romer: att de är ”lata”, ”tjuvar” och ”kriminella”. Detta är ren cynism eftersom den franska staten – tillsammans med ett antal andra EU-länder – har infört stora restriktioner för rätten att arbeta och bosätta sig för medborgare från Rumänien och Bulgarien fram till december 2013. Frankrike har också gjort detsamma för tio östeuropeiska länder som anslöt sig till EU 2004. Romerna i Frankrike tillhör samhällets fattigaste skikt. De mellan 12 000 och 15 000 romer som är rumänska och bulgariska medborgare har kommit till Frankrike lagligt sedan deras länder gick med i EU 2007 och görs nu till syndabockar för de sociala problemen i Frankrike.

Högern kan basera sin kampanj mot romerna på en lång tradition med rasism mot romerna vars fruktansvärda höjdpunkt var Porrajmos – den nazistiska förintelsen av romer när mellan 500 000 och 1,5 miljoner romer dödades. Detta folkmord var den tragiska kulmen på århundraden med förtryck och förföljelser av romer i Europa. Ändå nämndes inte ens Porrajmos i rättegångarna i Nüremberg mot nazisternas krigsförbrytelser. Idag är romerna fortfarande bland de fattigaste och mest förtryckta skikten i Europa.

Även en invandrare dödades
Men kampanjen mot romerna är bara en del av en bredare rasistisk offensiv som Sarkozys regering inlett mot invandrare och nationella minoriteter som lever i Frankrike.

En dag innan mordet på Luigi Duquenet dödade polisen den 27-årige Karim Boudouda, invandrare från Nordafrika, nära Grenoble. Han var en småtjuv som enligt lokalbor försökte överlämna sig till polisen. Även här reste sig hundratals muslimska invandrare och startade upplopp mot den rasistiska polisen.

Sarkozy försöker använda detta för att piska fram rasism. Några dagar efter upploppen flög han till Grenoble för att hålla ett våldsamt tal och fördöma våld. Han skyllde på ”otillräckligt reglerad invandring” som ”ledde till ett misslyckande med integrationen”. Enligt New York Times (8/8) ”lovade han att avskaffa automatiskt medborgarskap vid 18 för franskfödda barn till utlänningar om de är ungdomsbrottslingar. Han sade att han också skulle beröva utlandsfödda medborgare det franska medborgarskapet om de dömts för att ha hotat eller skadat en polis, eller brott som polygami och kvinnlig omskärelse, vilket är utbrett i Nordafrika.” Han fortsatte: ”Fransk nationalitet förtjänas och man måste visa sig värdig… När man öppnar eld mot en av ordningsmaktens företrädare, är man inte länge värd att vara fransk.”

Förbud mot burka
Ett annat exempel på regeringens rasistiska kampanj mot minoriteter är dess önskan att förbjuda muslimska kvinnor att bära burka offentligt. Vi stöder alla muslimska kvinnor som inte vill bära religiös klädsel, men det har inte staten att göra med! Och det är speciellt inte något för en stat som superexploaterar och undertrycker miljoner invandrare med ursprung i muslimska länder och för ett terroristiskt krig mot den muslimska befolkningen i Afghanistan!

Därför måste socialister ovillkorligt stöda rätten för muslimska kvinnor att bära religiös klädsel (huvudduk, nikab, burka) om de så vill på alla det offentliga livets områden.

Statsskuld och nedskärningar
Faktum är att kapitalisterna i Frankrike – som i nästan alla andra imperialistiska länder – förlitar sig på invandrare som billig arbetskraft. I Frankrike finns det officiellt 3,3 miljoner utlandsfödda arbetare (och många fler andragenerationens invandrare) eller 11,8 procent av hela arbetskraften. De är nationellt förtryckta och superexploaterade av kapitalisterna och utgör en betydande källa till profiter för kapitalisterna. De används också som konkurrerande arbetskraft mot franska arbetare.

Detta är den objektiva bakgrund mot vilken regeringen försöker avleda arbetarklassens uppmärksamhet och vända arbetare och ungdomar med olika nationellt ursprung mot varandra. Liksom i andra länder har regeringen blivit impopulär på grund av nedskärningarna. Under den stora recessionen 2008–2009 hjälpte den bankerna och företag med miljarder i statsstöd. Det har lett till ett underskott i budgeten på 8 procent i förhållande till BNP och en samlad offentlig skuld på 83,6 procent 2010. Skulden förväntas stiga till 88,6 procent nästa år.

Nu vill regeringen minska underskottet på bekostnad av – inte miljonärerna som drog nytta av de statliga understöden – utan de miljoner människor som redan lider av krisen.

Sarkozys regering saknar dessutom politisk legitimitet eftersom den diskrediterats av anklagelser om att hans parti tagit emot bidrag från miljardären Liliane Bettencourt samtidigt som de hjälpte henne att undvika beskattning. Dessa objektiva faktorer driver på regeringens angrepp på romerna och deras frampiskande av rasistiskt hat.

Arbetarrörelsen måste ta ställning!
Arbetarrörelsen måste försvara romerna och invandrarna mot regeringens rasistiska kampanj. Det är inte romerna och inte invandrarna som orsakar fattigdom och arbetslöshet för franska arbetare utan kapitalisterna och deras system som befinner sig i djup kris.

Nya Antikapitalistiska Partiet (NPA) har starkt fördömt angreppen på romer och resande. Partiet sade följande i sitt uttalande den 17 augusti: ”NPA fördömer starkt den här politiken med hat och förföljelse mot resande, som nästan alla är franska medborgare, och mot romerna, som har rätt att resa inom EU. Med den här politiken anammar Sarkozys och Fillons regering Nationella Frontens krav. Vi måste bygga ett brett solidaritetsnätverk för att motsätta oss vräkningarna av romer och resande och genomdriva deras rätt att stanna på platser med service.” NPA uppmanar de demonstrationer som planeras mot regeringens sänkning av pensionerna den 4 och 7 september att ta upp frågan.

Revolutionära socialister i Frankrike måste kämpa för ett perspektiv som sammanför protesterna mot rasistiska deportationer och mord med kampen mot nedskärningar. Därför måste arbetarklassens partier och fackföreningar, invandrarnas och romernas organisationer vinnas för ett program med samma rättigheter för invandrare och romer och mot varje form av socialt förtryck och för jobb för alla som betalas av de som orsakade krisen – kapitalisterna. Förbundet för Femte Internationalen är övertygade om att ett sådant program måste inkludera följande krav:

• Nej till alla deportationer av romer
• Fullständiga medborgerliga rättigheter inklusive rätten att arbeta och rätten att bo där de vill för romerna
• För omfattande bostadsprogram för att bygga anständiga bostäder för invandrare och alla som behöver
• För att lägerplatser erbjuds i alla kommuner, fullt utrustade
• Polisen – bort med tassarna från romers och resandes läger och invandrarnas kvarter! För mångnationella självförsvarsgrupper med romer, invandrare och franska arbetare och ungdomar mot polisens repression
• För muslimska kvinnors rätt att bära religiös klädsel (huvudduk, nikab, burka) om de så önskar i hela det offentliga livet – och för kvinnors rätt i muslimska länder och bostadsområden att inte bära religiös klädsel, fritt från juridiskt, religiöst eller familjärt tvång
• Nej till alla nedskärningar, nej till korttidsarbete, nej till flexibilisering – Försvara alla jobb
• För ett program med offentliga arbeten för att skapa de miljontals jobb som behövs
• För kännbara skatter för de rika för att finansiera service, skolor, sjukhus och ett omfattande program för att avskaffa fattigdomen
• Överta de superrikas privata förmögenheter, inklusive parasitära miljardärer som klanen Bettencourt
• Förstatliga bankerna och företagen under arbetarkontroll.

Socialistisk revolution och ett revolutionärt parti
Kampen mot rasismen och nedskärningarna måste kombineras med perspektivet på en socialistisk revolution. Det innebär att beväpna arbetarklassen och de förtryckta – inklusive invandrarna och romerna – med en strategi för att genomföra störtandet av den härskande klassen och bygga ett samhälle där majoriteten demokratiskt planerar och beslutar om alla ekonomiska och politiska frågor.

Den organisation som vår klass behöver för att genomföra detta är ett revolutionärt parti. Ett sådant parti förenar alla militanter som verkar för arbetarklassens och alla förtrycktas frigörelse, dvs. en kamp för ett perspektiv med socialistisk revolution. Det kommer inte att representera intressena hos samhällets bättre ställda skikt – som de flesta partier gör – utan det kommer att vara tribunen för hela arbetarklassen och alla förtryckta. Den store revolutionäre marxisten Leo Trotskij uttryckte en gång väl vilket slags parti vi behöver i vår kamp: ”Bolsjevismens känsla, styrka och kärna ligger i att den inte vänder sig till arbetarledarna utan till pöbeln, de hunsade, miljonerna och till de mest förtryckta av de förtryckta.”

Det är detta perspektiv som anhängarna till Förbundet för Femte Internationalen kämpar för inom NPA och fackföreningarna.

Michael Pröbsting