Stöd de häktade bärplockarna

Förbundet Arbetarsolidaritet och Stridsfonden har kontaktat de fyra vietnamesiska bärplockare som sitter häktade i Falun misstänkta för att ha låst in sin arbetsledare i samband med protester mot dåliga villkor och usla löner.

För att kunna hjälpa de fyra häktade bärplockarna har en insamling startats. Den vänder sig till politiska organisationer, fackklubbar och enskilda och vädjar om solidaritet genom ekonomiska bidrag.

Ge ditt stöd till de häktade bärplockarna
Sätt in pengar på Stridsfonden, bankgiro 41 8 – 64 82
märk talongen med ”Särna-4”

Om arbetarna inte tvingas betala böter, går stödet till deras försörjning.

Förbundet Arbetarsolidaritet