Arbetarmakts arbete under valrörelsen

Under valrörelsen prioriterade Arbetarmakt arbetet mot Sverigedemokraterna. I Stockholm deltog vi i Röda Linjens arbete. Med Röda Linjen delade vi ut upp emot 6 000 flygblad i arbetarförorterna längs med tunnelbanelinjen mot Norsborg. Huvudfokuset låg på Skärholmen, Vårberg och Bredäng. Flygbladen togs emot mycket bra och vi knöt till oss intresserade.

Vi deltog också på socialdemokraternas, Vänsterpartiets och LO-fackens valupptakt på Långholmen och spred material. Utöver detta deltog vi också med ungdomsorganisationen Revolution och delade ut flygbladen vid Sverigedemokraternas valstuga vid två tillfällen. SD:arna var sura, men flygbladet mötte bra gensvar från många förbipasserande.

Utöver detta deltog Arbetarmakt i mobiliseringarna mot SD:s torgmöten. Mest framgångsrik var protesten i Göteborg, där kamraterna tillsammans med Göteborgs Nätverk Mot Rasism omöjliggjorde SD:s närvaro med en större blockad. Även i Stockholm hade Jimmie Åkesson uppenbara svårigheter att höras. I Norrköping organiserade kamrater i Revolution och Arbetarmakt tillsammans med nätverket Klasskamp Östergötland en lyckad protest, som fick SD att ställa in torgmötet samtidigt som kamraterna fick bra profilering i medierna.

Nu fortsätter arbetet i Stockholm och Göteborg, och i Revolutions i Norrköping, med att bygga en kämpande antirasistisk massrörelse mot Sverigedemokraterna och högerpolitiken.
Gunnar Westin