Koranbränningen – låt oss enas för att försvara muslimerna mot denna rasism

Idén att göra ett bål av exemplar av Koranen, som förs fram av en högerinriktad pastor i en liten kyrka i Florida är en ondskefull, rasistisk idé – den efterliknar medvetet en del av det mest barbariska från 1900-talet. Det är därför inte förvånande att en världsomfattande motreaktion inletts. En motreaktion som regeringarna i väst, som i åratal har underblåst hat mot muslimer, kämpar för att kontrollera.

Miljoner muslimer är djupt kränkta av aktionen, medan miljoner människor som inte är muslimer, vanliga människor världen över, inser att aktionen är just rasistisk. Reaktionära fundamentalister på båda sidor ser fram emot ett ”civilisationskrig” mellan det kristna väst och islam. Koranbränningen är en avsiktlig provokation som utformats för att uppamma hat mot vita kristna i den muslimska världen och leda till nya angrepp på väst.

Sådana aktioner skulle spela högerns islamofober i händerna – de som underblåser hat mot och rädsla inför muslimska befolkningsgrupper i väst. Resultatet skulle bli ännu fler angrepp på muslimer och deras lokaler för att utöva religionen.

Någonstans ”i mitten” mellan dessa två krafter befinner sig de hycklande liberala ledarna i väst. De är långt ifrån att vara neutrala och alla har de under många år skapat grogrunden för den rasistiska extremhögern. Krigen i Irak och Afghanistan, inhemsk ”säkerhetspolitik” som riktar sig mot muslimer, angreppen på muslimsk klädsel eller bara upprepandet i förbifarten av ”acceptabla former” av rasism – allt detta utgör bakgrunden till islamofobins ökning.

Just den här speciellt trångsynta aktionen har emellertid fördömts av amerikanska politiker från hela det politiska spektrumet: från president Barack Obama till den republikanska högerns favorit Sarah Palin. Men den omedelbara bakgrunden är den kampanj som bedrivs av ”den respektabla högern” – i öppen motsättning till den amerikanska konstitutionen – mot byggandet av ett islamskt centrum nära Ground Zero, platsen för terroristangreppet den 11 september 2001. Obama reagerade långsamt och inkonsekvent i sitt motstånd mot den rasistiska rörelse som har stöd av ledande republikaner.

Alternativet till dessa politiker är en massomfattande antirasistisk kampanj i arbetarklassen i hela västvärlden som direkt utmanar islamofobins framväxt och försvara alla muslimer mot dessa rasistiska angrepp. Socialister kan inte ge stöd till uppmaningarna att staten ska förbjuda rasister som den trångsynte pastorn i Florida – samma lagar skulle också kunna användas för att undertrycka muslimers och socialistiska aktivisters frihet.

Istället måste vi demonstrera militant mot rasisterna och försvara varje muslimsk befolkningsgrupp som angrips. Vi bör också minnas att det inte är någon tillfällighet att rasismens framväxt äger rum i en djup kapitalistisk kris. När arbetare förlorar sina jobb, är det alldeles för lätt för kapitalisterna och deras politiker att avleda uppmärksamheten från krisens verkliga orsaker – det kapitalistiska systemet – mot sårbara minoriteter.

Det är därför arbetarklassens enhet är så betydelsefull. Om vi förenar arbetare med olika hudfärg och tro i en militant kamp mot jobbförluster, lönesänkningar, nedskärningar och för miljoner offentligt finansierade jobb, kan vi vända tidvattnet mot rasisterna och rikta in det mot den verkliga fienden: profit- och krissystemet.

www.fifthinternational.org