Så bra… alla är överens

Sverige börjar anpassa sig till den nya situation som valet har skapat. Det kunde man se om man tittade på SVT:s Agenda 26 september, till råga på allt undertecknads födelsedag. Det är alltså dags för eftervalsdebatter och koalitionsbildningar. Man hade kanske kunnat räkna med att MP skulle falla till föga och införliva sig i Alliansens redan existerande koalition. Detta är inte klart ännu.

Det man däremot inte hade förväntat sig är att programledaren Karin Hübinette nu så här en vecka efter valet bytt vokabulär, och benämner nu SD som ”främlingskritiska” och inte vedertagna ”främlingsfientliga”. Att den rätta benämningen ”ex-nazisitiska/xenofoba/islamofoba” någonsin skulle komma till användning i mediernas officiella språkbruk förvånar inte, men det tog alltså bara en vecka för Sveriges Television att revidera språkbruket till ett för Sverigedemokraternas mer fördelaktigt. Man fortsätter på den inslagna vägen genom att intervjua diverse moderater och tvivelaktiga forskare som menar att det är otillåtligt att försöka att politiskt motarbeta SD. De ska minsann tas på allvar, lyssnas på, respekteras med mera. Det finns ingen ände på vilken hänsyn vi ska ta till detta ex-nazisitiska/xenofoba/islamofoba parti!

Och en bit in i programmet får vi så chansen att höra Vänsterpartiets syn på saken, genom Jonas Sjöstedt: ”Om Sverigedemokraterna vill vara ett seriöst politiskt alternativ så måste dom gå med på att debattera över hela spektrat, och inte bara på sina villkor.”

Vad var det vi just hörde? SD är ett seriöst politiskt alternativ bara dom är vänliga och hövliga och går med på att debattera även V:s frågor???

Sedan fortsätter det med att Jonas Sjöstedt bekräftar den gamla grodan av Lars Ohly, den om samarbete över blockgränserna för att stoppa SD. Det var som vi antog ingen tillfällig felkoppling i Ohlys hjärna i våras, utan det är helt konsekvent att ett parti som V inte kan förstå sin egen tragiska historia som stalinister, och inga lärdomar har dragit. Man valde att byta namn från VPK till V, men gamla ränder går inte ur så lätt.

Hur var det med den av Ohly så högtidligt lovprisade utomparlamentariska kampen, som han talade sig glödhet för under valnatten?

Jo, den finns helt uppenbart livs levande och vid god vigör på våra gator och torg. Inte bara det, den har också i mångt och mycket antagit en socialistisk plattform. Det är en sådan plattform som i stort sett alla utomparlamentariska grupper och nätverk som bekämpar rasism jobbar utifrån. Hela detta arbete väljer nu V att undergräva genom att själva öppna för en blocköverskridande politik. När de breda antirasistiska nätverken har bestämt att de inte har någon nytta av borgare, så går V den rakt motsatta vägen, och skapar därför helt onödig splittring och förvirring i nätverken.

V och UV liksom S och SSU, KP och RKU samt alla andra vänstergrupper inklusive fackföreningar och andra intresseföreningar på vänsterkanten har alltid haft en stående inbjudan att vara med i nätverken. Men V och UV har ansett sig för fina för att besudla sig med den kamp som vanliga människor för, och intensifierat kommer föra mot rasism och fascism i Sverige. Det tog alltså även V bara en vecka att anpassa sig till det nya klimatet, och bli förrädare inte bara mot de som kämpar mot partier som SD, utan till och med mot sin egen utlovade politik.

Vad är det Jonas Sjöstedt vill komma överens med Alliansen om? Att varken V eller Alliansen är rasister? Man kan redan höra Jimmie Åkesson stå vid sidan av och ropa: ”Vi vill också vara med, för vi är inte heller rasister!”

Så bra… alla är överens!

Fredrik Reinedahl