Sverigedemokraterna skyller våldtäkter på invandrare

Varje vänstermänniska med självaktning hatar redan Sverigedemokraterna, så jag behöver knappast analysera dem från grunden här. Det är dock värt att notera att medan de fortfarande hycklar otroligt mycket om att de inte skulle vara rasister, kan de samtidigt vara väldigt grova. Ett övertydligt exempel på detta kom i deras valfilm, som var svår att skilja från en parodi på rasistiska budskap. Den stackars svenska pensionären med rullator ställdes mot de hotfulla horderna av burkaklädda invandrare. Budskapet: antingen tar vi hand om våra pensionärer, eller så upplåter vi vårt land åt utlänningar.

Naturligtvis är ”argumentet” absurt. Miljarder pumpades in i bankerna, och enorma summor förlorades på att förmögenhetsskatten slopades. Ännu mer fundamentalt lever vi under ett irrationellt ekonomiskt system som skapar arbetslöshet, kriser och utslagning – men rasistiska populister föredrar att ställa pensionärerna mot kort och gott ”invandrarna”. Detta trots den mycket stora insats inom äldreomsorgen som görs av just dessa ”invandrare”, som således bidrar betydligt mera till pensionärers välbefinnande än SD:s demagoger.

Ett annat utspel de gjorde nyligen var i våldtäktsfrågan. Enligt statistik de själva presenterade står ”utländska” män för nära hälften av alla våldtäkter. Metoden var dock minst sagt godtycklig. För det första hade de bara gått igenom fällande domar. I våldtäktsmål leder en mindre del av alla anmälningar till fällande dom, och det är välkänt att människor med icke-svensk härkomst löper större risk att bli fällda. För det andra gick de bara igenom omkring hälften av alla domar. Man kan undra hur deras urvalsprocess såg ut. De ansträngde sig knappast för att minska andelen domar mot icke-svenskar om man säger så.

En mer seriös metod skulle ha fått ner överrepresentationen ordentligt. Det kan inte uteslutas att det fortfarande skulle finnas en överrepresentation, men all brottsstatistik måste ställas mot sociala omständigheter. En undersökning med anspråk på att vara rättvis skulle jämföra ”invandrare” och ”svenskar” med liknande sociala situation och grad av utsatthet, men det skulle riskera att inte ge de klara siffror rasisterna önskar. Ännu mera flagrant i frågan är att SD inte har någon annan lösning i våldtäktsfrågan än att angripa invandringen – och ignorerar därmed den majoritet av alla våldtäkter som utförs av svenskar. Bakom SD:s ”omsorg” om kvinnor finns bara rasistisk populism.

Ett ständigt argument i debatten är att SD vill vara martyrer, och att man därför inte får vara dum mot dem. Detta är rent nonsens. Visst, så länge de kan ha nytta av det så kommer de att påtala hur synd det är om dem och hur ”etablissemanget” fryser ut dem, men martyrskapet är inte SD:s mål. Deras mål är att tillhöra etablissemanget och att deras vidriga åsikter ska vara accepterade. Låt oss därför förvägra dem denna acceptans. Detta gäller förstås lika mycket om de skulle ta sig in i riksdagen. Låt oss alla, och i första hand arbetarrörelsen, visa att deras rasistiska idéer inte kan tolereras, utan ska bemötas med det förakt de förtjänar.

Jens-Hugo Nyberg