Kräv en extra v-kongress!

Under valkvällen talade Lars Ohly stora ord om att ställa sig i spetsen för utomparlamentarisk kamp och att bygga upp en antirastistisk rörelse. Nu växer det fram krav bland kända företrädare för Vänsterpartiet – Jens Holm och Jonas Sjöstedt – att det behövs en extrakongress för att reda ut varför partiet får en allt mindre andel av rösterna. Jens Holm betonar också det nya i att SD nu finns i riksdagen och att det kräver nya grepp.

Behovet av en antirasistisk massrörelse som knyter ihop kampen mot rasismen med kampen mot nedskärningar och arbetslöshet är uppenbart. Hela vänstern inom arbetarrörelsen måste samlas för att driva ut den rasistiska kil som SD lyckats driva in i arbetarklassen. Om vi inte lyckas med den uppgiften, kommer arbetarrörelsen gå en svår framtid till mötes. En splittrad arbetarklass blir ett lätt byte för arbetsköparna.

Många av de som röstat på SD har inte gjort det för att de identifierar sig som rasister, utan av många andra skäl. Flera avhopp har visat att det råder stor förvirring om vad SD egentligen står för. Det är nu hög tid att se till att alla löntagare som tror att SD står på deras sida verkligen får klart för sig vad SD och dess rasistiska ledning verkligen har för program.

Det finns ingen tid att förlora: Det är nu eller aldrig!

Alla medlemmar i Vänsterpartiet som delar den slutsatsen måste sluta upp kring kravet på en extrakongress. Den kongressen måste dels utvärdera det katastrofala samarbetet med s och mp – ett samarbete som resulterat i att kritik av kapitalismen som sådan för första gången på många år varit helt frånvarande bland de etablerade partierna i valrörelsen, dels diskutera och fatta beslut om vilken roll partiet ska spela i den antirasistiska kampen. Vänsterpartiets tusentals medlemmar skulle kunna göra en stor insats både i och utanför parlamentariska församlingar.

Låt kraven på en extrakongress välla in på partiets högkvarter på Kungsgatan 84.

Arbetarmakts arbetsutskott