Kan man bekämpa rasismen och fascismen genom att förtiga klasskampen?

Följande artikel publicerades i Arbetarmakt nr 5 inför demonstrationen i Göteborg i samband med minnesdagen för Kristallnatten den 9 november. Det som artikeln förutsåg när det gäller GMR:s demonstration kom tyvärr att bekräftas, och vi återkommer med en utvärdering av händelserna i Göteborg den 9 november.

Ja, det kan man om man ska tro på Ung Vänster, Socialistiska Partiet och Kommunistiska Partiet i Göteborg.

Det har nu under flera år funnits en splittring i Göteborgs vänster i frågan om hur man bekämpar rasismen. En sådan splittring är inget främmande för resten av landet heller, men den har på sista tiden kommit till uttryck extra tydligt i Göteborg. Det handlar om en drabbning mellan klasskamp och klassamarbete, mellan socialistiska och borgerliga paroller och mellan aktivt motstånd mot rasismen och sjungandet av sommarvisor och tomma fraser vid sidan om kampen.

På klasskampens sida har stått Göteborgs Nätverk mot Rasism, där Arbetarmakt, Ramma, Revolutionära Fronten, Rättvisepartiet Socialisterna och syndikalisterna ingår. Nätverket är en enhetsfront vilket innebär att vi kan ena våra krafter runt utförandet av gemensamma praktiska aktioner och kompromissa även om vi inte har samma politik i alla frågor. För en kommunistisk organisation som medverkar i enhetsfronten, i det här fallet är det Arbetarmakt, är det samtidigt absolut nödvändigt att man erhåller full rätt att kritisera sina allierade och kunna sprida sin egen politik. Dessa är de enklaste principerna för enhetsfront så som de utarbetades av Lenin och Trotskij.

Man kan som exempel ta hur enhetsfronten Göteborgs Nätverk mot Rasism har fungerat. Strax innan valet försökte sig Sverigedemokraterna på att organisera ett torgmöte i centrala stan. Nätverket beslutade att de måste störas så mycket som möjligt. Det var rätt just eftersom demokratiprincipen aldrig kan stå över klasskampen. Det som SD gör skadar grovt arbetarklassen och man har därför all rätt att stoppa dem så länge man har styrkan att göra det. Uppslutningen på denna aktion, en av många som nätverket har utfört, demonstrerar väldigt bra hur man kämpar under klasskampens paroller så att dessa inte bara utgör tomma meningar på våra banderoller, utan också blir tillämpade i verkligheten. Antirasism, ja! Men inte vilken antirasism som helst utan en som har sin rot i arbetarklassen och klasskampen och därför står över den borgerliga demokratin och över varje princip om yttrandefriheten för rasister och fascister.

Flera vänstergrupper har dock valt att gå en annan väg och antingen passivt stå bredvid eller inte medverka alls i aktionerna mot SD eller nazister. De har därmed visat klart att för dem så står den borgerliga demokratin över klasskampen närhelst man kommer till en praktisk situation.

Ung Vänster och RKU valde för två år sedan att hoppa av från nätverket, så snart det började radikaliseras. En mycket positiv sak är att vissa av deras medlemmar ändå har kommit på GNMR:s aktioner som privatpersoner, vilket visar att det bland en del av dem finns en klar uppfattning vad kampen egentligen handlar om. Kommunistiska Partiet har man däremot inte kunnat se ett spår av, lika lite som Socialistiska Partiet som man dessutom har bjudit in i nätverket flera gånger. Sådan har situationen varit på det antirasistiska fältet i Göteborg.

Vid sidan av dessa grupper har också Internationella Socialister (IS) 2007 bildat en frontgrupp under namnet Göteborg mot Rasism (likheten med GNMR:s eget namn tycks inte vara en slump). GMR:s metod bygger på att man kastar ut allt vad socialism och klasskamp heter för att nå, som man säger, en stor bredd på rörelsen. De socialistiska parollerna och slagorden byts ut mot de borgerligt demokratiska. Nu har GMR, med IS i spetsen beslutat att organisera en egen demonstration på Kristallnatten den 9 november i Göteborg. Demonstrationen går under parollen ”Mot rasism”. Denna paroll saknar någon som helst förbindelse med klasskamp eller kapitalism och är därför på sin höjdpunkt tom moralism. De som vill vara med får dessutom helst inte ha med sig några socialistiska paroller eller slagord som handlar om klasskamp. En demonstration som vägrar nämna klasskamp är en demonstration under klassamarbetets fana. Det är nödvändigt för att man ska få med sig Miljöpartiet och flera religiösa grupper alltså rena borgerliga och småborgerliga organisationer med utpräglad borgerlig politik och utan någon förankring i arbetarklassen. Man har också försökt bjuda in LUF och MUF. Att lägga ner den socialistiska politiken för att få med sig borgerliga organisationer – det är höjden av opportunism.

Men hela denna bredd, som de på detta sätt ständigt hoppas uppnå, är fullständigt värdelös. För även om de skulle lyckas samla tusentals människor skulle detta vara en samling som förtiger att den enda framkomliga vägen i kampen mot rasismen kan vara klasskampen. Och hur kan kampen mot rasismen vara framgångsrik om den underställs en borgerlig politik när alla vet att det är just kapitalismen, dess kris, borgarpartierna och regeringen som bär ansvaret för rasismens och nazismens existens i första hand? I det praktiska utförandet, har det visat sig, både vid den stora aktionen mot nazisterna på Hisingen tidigare under året och vid den lyckade protesten mot SD:s torgmöte som nämns ovan, att GMR väljer att stå vid sidan om drabbningen, helst sjungande sommarvisor, eller skrikande i megafon från ett säkert avstånd.

Internationella erfarenheter
Det finns erfarenhet från nutid som bekräftar denna analys. Det är nämligen så att Internationella Socialister i England heter SWP och är till skillnad från sina svenska motsvarigheter den mest dominerande vänstergruppen där. Deras inflytande i den antirasistiska rörelsen i England är mycket stor och det handlar om samma sorts politik man genomför som här i Göteborg. Eftersom huvuddelen av den engelska antirasistiska rörelsen inte anser att man bör stoppa nazisterna med våld och på gatan, trots det hot de utgör, så har dessa växt sig mycket starka under den ekonomiska krisen. Självförsvaret lämnas åt asiatiska och afrikanska ungdomar som då på egen hand försöker stoppa gäng på hundratals nazister från att slå sönder deras områden. Samtidigt verkar medlemmarna i SWP för att öppet stoppa varje grupp demonstranter som försöker komma till ungdomarnas undsättning. Allting är nämligen bra så länge man står ett par kilometer bort från nazisterna och sjunger sommarvisor…

Inte alltför förvånande så har ledningen för V, Ung Vänster, Kommunistiska Partiet och Socialistiska Partiet valt att deras medlemmar ska gå i denna demonstration. De har valt att bekämpa rasismen genom att förtiga klasskampen. Alla dessa vänstergrupper gör i ord en stor sak av sin tillgivenhet för klasskampen och arbetarklassen. På sin hemsida stoltserar KP med sitt motto ”Klass mot klass” och på SP:s hemsida brukade det heta att man är ”100% vänster”. Men när det kommer till praktiken visar sig alltså dessa fraser vara helt utan innehåll.

I detta läge beslutade GNMR helt rätt att inte följa med i denna demonstration. För hade vi gjort detta så hade vi bara tillfört hundratals av våra aktivister till en borgerlig demonstration med borgerliga syften. I stället har vi inget annat val än att gå i vårt eget tåg. Vår huvudparoll är: ”Mot rasism och högerpolitik”. Arbetarmakt stödjer fullständigt detta beslut. Vi uppmanar samtidigt medlemmarna i V, UV, SP och KP som verkligen vill följa klasskampens väg att ställa sina ledare till svars.

Senad Kadic