Demonstrera mot nazism, rasism och högerpolitik 11 december

11 december kommer nazisterna åter, för tionde gången, att marschera i Salem. Vi anser att det är helt rätt att stoppa deras demonstrationer – alla deras aktiviteter syftar till att bygga en terrorrörelse som riktas mot socialister, invandrare, homosexuella och alla antirasister. Däremot vet vi av mångårig erfarenhet att vi inte kommer att kunna genomföra detta i Salem i nuläget. Polisen har gjort det näst intill omöjligt för oss att utöva våra demokratiska rättigheter i Salem.

Istället för att åter tillbringa många kalla decembertimmar på Salems gator eller i skogarna utan att åstadkomma mer än att försena marschen någon timme, kommer vi därför att delta i manifestationen vid Slussen, för att där visa vår avsky mot nazisterna. Salemmarschens minskande betydelse, och vikten av att vi nu behöver inrikta protesterna mot Sverigedemokraterna och den högerregering som fortsätter att föra en politik som ger upphov till rasism, motiverar också beslutet att delta i de protester som organiseras av den övriga vänstern.

Det handlar inte bara om att organisera en lyckad protest mot nazisterna. Vi kan heller inte begränsa oss till att enbart protestera mot rasism i allmänhet. Högerpolitik och arbetsköparnas angrepp på arbetarna och välfärden skapar en frustration som rasisterna utnyttjar för att skuldbelägga invandrare.

För att på allvar bekämpa rasismen räcker det därför inte bara med att betona allas lika värde. Vi måste även ta strid mot våra verkliga fiender, mot det som skapar grogrunden för rasism – högerpolitiken och kapitalismen. Det är därför nödvändigt att skapa en gräsrotsrörelse som inte begränsar sig till att vara antirasistisk, utan som kombinerar antirasism med klasskamp. Vi mobiliserar därför till demonstrationen vid Slussen under våra egna paroller:

– Ingen plattform för fascister. Förvägra dem rätten att organisera en terrorrörelse!

– Låt inte rasisterna stå oemotsagda. Visa att rasistiska uppfattningar – vare sig de kommer från Sverigedemokraterna eller inte – aldrig kan accepteras!

– För en antirasistisk gräsrotsrörelse som också tar strid mot högerpolitiken och arbetsköparnas attacker på arbetarklassen.

– Öppna gränserna. Papper åt alla papperslösa!

Tid och plats: Södermalmstorg, Slussen 15:00, avmarsch mot Medborgarplatsen.

STARK = Stockholms antirasistiska kulturförening
www.starkmotrasism.se