Den reaktionära folkomröstningen i Schweiz

I en folkomröstning i Schweiz bestämdes nyligen att icke medborgare som begår brott – även mindre brott – ska utvisas. Alla pretentioner på likhet inför lagen är således bortblåsta. Medborgare ska kunna straffas för brott – ”utlänningar” ska deporteras. Detta kan inte beskrivas som annat än en lag för etnisk rensning.

Naiva demokrater ser ofta folkomröstningar som högsta formen av folkstyre. Schweiz – liksom otaliga populistiska diktaturer – har flera gånger visat att folkomröstningar även kan tjäna som ett sätt att piska upp reaktionära stämningar. För en marxist kan emellertid tillfälliga folkopinioner aldrig vara det högsta kriteriet. Vi accepterar inte en reaktionär politik för att en parlamentarisk majoritet har röstat igenom den, inte heller för att reaktionära stämningar har piskats upp till den grad att den på en given dag omfattar en majoritet av alla som röstar. Således skulle vi inte godta ett utslag, oavsett hur beslutet har fattats, om att avskaffa kvinnlig rösträtt eller rätt till abort, begränsar fackliga rättigheter eller inför några som helst rasistiska lagar.

Så även om folkomröstningar givetvis kan vara en viktig mätare på folkliga stämningar – även om man måste komma ihåg att hur frågan formuleras och hur utfallet sedan i praktiken utformas aldrig kan underställas samma formella demokrati som själva folkomröstningen – så bör varje socialist vara klar över: en verklig arbetarregering skulle genast avskaffa varje lag om att deportera ”utlänningar” som begår brott, oavsett vad en folkomröstning har sagt i frågan.

Jens-Hugo Nyberg