Rasistisk lag i Danmark dödar hemlösa!

Det är välbekant att politiken i Danmark har gått kraftigt i rasistisk riktning de senaste åren, med Danskt Folkeparti i parlamentet. Ett av de mest vidriga exemplen på detta är att det finns en lag som säger att bara danska medborgare får bo på härbärgen för hemlösa.

Hemlösa icke medborgare som har oturen att ha hamnat i Danmark kan således inte ta sin tillflykt dit ens under vintern – och som vi vet kan det bli ganska kallt i norra Europa. Enligt ett härbärge frös 11 personer ihjäl förra vintern på grund av den lagen. Detta är rimligen en minimisiffra – det verkliga antalet kan vara ännu högre.

Det här är bara ett exempel på hur illa det kan gå om vi låter rasister bli en rumsren del av politiken. De kan sedan gnälla hur mycket de vill över att de blir ”illa behandlade” – om man måste välja mellan att säkra ”icke-svenskars” rätt att klara vintern och rasisters ”rätt” att få tala till punkt tycker jag personligen att valet är ganska lätt.

Jens-Hugo Nyberg