Grekiska kommunalarbetarunionen uppmanar till ”massresning” och ”politisk generalstrejk”

Följande uttalande kommer från den grekiska kommunalarbetarunionen – POE-OTA. Det är ett häpnadsväckande dokument som illustrerar hur Grekland går in i en avgörande konjunktur när stora delar av massorna dras in i den politiska kampen för att störta regeringen. Vi återger uttalandet i dess helhet:

De kommande dagarna kommer att bli mycket avgörande när regeringen, i och med att den antagit den nya promemorian, kommer att leda in landet och arbetarna i en period med hårda åtstramningar, en kraftig ökning av arbetslösheten, omfattande privatiseringar av offentliga verksamheter och företag och massavskedanden av både statligt och kommunalt anställda arbetare.

Den nya promemorian kommer att leda till utförsäljning av offentlig egendom och ett utplånande av alla idéer om suveränitet, eftersom alla beslut om vilken politik som ska bedrivas kommer att förbehållas trojkan, vars representanter kommer att installeras som kommissionärer i vartenda ministerium. Ett fasthållande vid denna politik leder vårt land ut över stupet och arbetarna till otrygghet och förlust av värdighet.

Den här situationen kan inte fortgå längre. Denna regeringspolitik bör störtas av en allmän resning från massorna. Arbetarna måste spela en betydande roll och vara den drivande kraften bakom lösningarna för folket och mot storföretagen och deras politiska representanter som är ansvariga för den nuvarande situationen.

Massorna är inte skyldiga något och kommer inte att betala för den här krisen. Det grekiska folket får inte låsas in i en framtid med hårt arbete och smulor som betalning bara för att betala tillbaka till internationella utlånare och ockrare, samtidigt som de verkligt ansvariga för krisen blir rikare.

Under dessa dagar har något nytt fötts på Syntagmatorget [i Aten] och på torgen i många små och stora städer. Massorna går framåt och arbetarna och fackföreningarna måste vara där med sitt budskap. Alla har inte samma ansvar för den nuvarande situationen. Arbetarna har kämpat under de senaste åren, under svåra förhållanden med misstro från den ”allmänna opinionen” och defaitism, för att fördöma regeringens åtgärder och hålla liv i elden för att förändra situationen.

Den massiva mobiliseringen kom inte från ett budskap på Facebook eller genom en ren tillfällighet. Om den inte hade föregåtts av omfattande strejker och demonstrationer, om det inte hade varit för de stora strejkerna 5 maj 2010, 15 december 2010 och 23 februari 2011, skulle inget upprop på Internet ha varit framgångsrikt.

Det viktigaste budskapet är därför att alla typer av kamp är meningsfulla och bidrar till den sociala alliansen för att störta regeringens politik. Nu befinner vi oss emellertid i en avgörande stund. Den utmaning som arbetarnas och folkets rörelse står inför är: DEM ELLER VI!

I detta avseende uppmanar POE-OTA:s exekutivkommitté alla fackföreningar och arbetare att utkämpa den slutliga kampen under de närmaste dagarna.

1. Vi uppmanar fackföreningarna att utlysa en politisk generalstrejk och en folklig och långvarig blockad av parlamentet för att förhindra omröstningen om den nya promemorian.

2. När den nya promemorian ska diskuteras i parlamentet måste massorna, under fackföreningarnas vägledning och i samarbete med andra organ, mötas i rådhusen i alla prefekturers huvudstäder som lokala samordningscentrum för att diskutera hur olika initiativ ska organiseras för att mobilisera massorna och deras deltagande i demonstrationer. I Attica är de kommunala byggnader som ska ockuperas de i Peristeri, Nea Ionia, Zografou, S:t Demetrios och Pireus.

3. Samma dag måste vi ockupera sopstationerna i Attica och Thessaloniki och överallt där det är möjligt, vi bör sikta på att lamslå all aktivitet.

4. Delta i andra initiativ för att ockupera offentliga byggnader och initiativ som dem för att inte betala tullar, biljetter i kollektivtrafiken och att blockera sjukhusen.

5. Vi förbereder en motorburen marsch i centrala Aten och andra stora städer på en dag som beslutas av exekutivkommittén.

POE-OTA:s exekutivkommitté uppmanar, slutligen, alla fackföreningar att organisera diskussioner och informera arbetarna om utvecklingen, att förbereda och samordna med andra fackföreningar och att organisera sin dagliga närvaro i de folkliga mobiliseringarna på torgen.