Liberaler som reser murar mot romer

Ordet liberal, som ingen liberal med självaktning underlåter att upplysa alla politiska motståndare om, betyder ordagrant förespråkare av frihet. Denna etymologiska härledning är ofta liberalers främsta ”argument” mot alla politiska attacker.

Oavsett vilken politik liberaler faktiskt stödjer – bombanfall mot fattiga länder, repression mot radikala rörelser i Latinamerika eller godtyckliga frihetsberövanden i namn av ”kriget mot terrorismen” – gör de ständigt anspråk på att vara de som försvarar friheten. Men hallå! vill de skrika – fast mer sofistikerade liberaler givetvis föredrar att uttrycka sig mera kultiverat än så – vi praktiskt taget heter ju frihet!

Det här kan man skriva långa artiklar om och ge många exempel på, men vi nöjer oss just nu med att ge ett exempel på liberalt beteende, som åtminstone jag har lite svårt att se det frihetsälskande i: Folkpartiets EU-kommissionär Cecilia Malmströms hot om att återinföra visumtvång för EU:s sydöstra grannländer om romer därifrån envisas med att komma till våra fina länder för att försöka skapa en bättre tillvaro.

Så här är alltså situationen: romer har i många århundraden förföljts, och i Nazityskland var förintelsen riktad mot dem likväl som mot judarna. Under de senaste årtiondena har rasismen mot romerna åter blommat upp, speciellt i Östeuropa i kölvattnet efter den ekonomiska krisen och stalinismens sammanbrott. Många romer väljer, fullt förståeligt, att fly undan diskriminering, arbetslöshet, fattigdom och det ständiga hotet om rasistiska våldsdåd. Ett naturligt mål att söka sig till är givetvis EU-länderna, där situationen – trots betydande arbetslöshet, rasism och diskriminering – ändå är bättre.

Men då griper de ledande företrädarna för EU in: om det ska strömma in en massa fattiga, diskriminerade människor in bland vår fria rörlighet och anti-diskrimineringsstrategier så tvingas vi helt sonika att höja våra murar med visumtvång och annat!

Det är alltså detta som den frihetsförespråkande liberalen, Folkpartiets Cecilia Malmström ställer sig bakom: haka på anti-romtåget och göra vad hon kan för att hålla de icke önskvärda ute från sin fina union. Vi överlåter åt läsaren att fundera över på hur friheten gynnas av att människor hindras att fly från rasism, diskriminering och fattigdom och lovar att återkomma med ytterligare nedslag i liberalernas strävan efter en bättre värld.

Jens-Hugo Nyberg