Norrköpings Tidningar – hetsig spekulation före seriös analys

En månad har gått sedan nyheten om terrorattentaten i Norge skakade oss alla. Det har varit en månad av sorg, men såren är långt ifrån läkta. Efter dådet spekulerades det friskt i vem eller vilka som var de skyldiga. Ganska snart stod det klart att gärningsmannen var en vit norrman och därefter fylldes bilden snabbt på till den vi har idag. Men innan alla fakta låg på bordet var det många som hade sina misstankar åt annat håll. Detta är värt att lägga på minnet, därför att det säger en del om det samhällsklimat i vilket Breivik verkade.

Flera borgerliga ledarskribenter var snabba med att anklaga muslimska jihadister och islamistiska terrornätverk. Själv läste jag Norrköpings Tidningar dagen efter attentatet.

”Må de hata, blott de frukta”. Det var rubriken på Hans Stigsson Michajlovs kolumn på ledarsidan i NT lördagen den 23:e juli. Talesättet sägs komma från den romerske kejsaren Caligula. Vilka Caligula syftade på med ”de” vet jag inte. Stigsson Michajlov visste dock vilka han syftade på. Hans text var en stridsskrift mot muslimska terrorister, med en uppmaning till de skandinaviska broderfolken att rusta sig för strid. Kolumnen går att läsa i sin helhet på nt.se. Här är ett smakprov:

”Det är ingen olycka, inte någon uppgörelse i den undre världen och sannolikt inte heller någon enskilt agerande galning. Med största sannolikhet ligger muslimska jihadister bakom.

Dessa extremister kan nu ha lyckats med det Taimor Abdulwahab misslyckades med under julhandeln förra året. /…/

Handen på hjärtat tror jag inte att vi i Sverige skulle hantera en attack mot vårt land lika bra som våra norska bröder och systrar. Ett land av vikingar, konstaterade en gång Winston Churchill om Norge. Det ligger något i det.

Fast attacken är inte bara ett angrepp på Norge, utan på hela Skandinavien. Det kunde lika gärna varit Köpenhamn eller Stockholm. Det finns människor som vill oss illa, som hatar vår yttrandefrihet och vår livsstil. /…/

Vår frihet är vår heliga rätt. Den som hatar denna frihet har också rätt till det. Men den som försöker skada oss får ta konsekvenserna.

Det är nu vi tar ner skölden från väggen, slipar svärdet och rustar oss för strid. Men inte i blint raseri och inte bara för att vi råkar tro att det är på det ena eller andra sättet. Vi skandinavier har ju rykte om oss att vara strävsamma och lite kyliga. Låt oss vara stolta över detta arv.”

Dessa uttalanden var minst sagt dåligt underbyggda. Och låt oss inte ens kommentera de banala kategoriseringarna om svenskar, norrmän och skandinavier. Hans initiala reaktion baserades inte på fakta, utan var en ideologisk reflex. Michajlovs självklara svar på attentatet är en uppmaning till alla skandinavier att slipa svärdet och enas för att ta itu med den yttre fienden i form av muslimska jihadister.

Stigsson Michajlovs kolumn samsades på ledarsidan med två andra artiklar. Den ena hette ”Terrorn mot Norge ett angrepp på oss alla”. Här återges samma bild:

”Norrmännen hade inga skäl att oroa sig allt för mycket, men jihadister ser fiender överallt och möjligen funnit det lättare att angripa Norge än andra länder i Europa. För extremisterna kvittar det för övrigt. Att mörda (kristna) européer har närmast ett egenvärde och många gör ingen skillnad på män, kvinnor och barn. Al-Qaida vill alltid skapa rubriker med stor förstörelse och mycket blod på gatorna.

Så länge vi inte vet vem som låg bakom och varför finns det samtidigt anledning att spekulera med försiktighet. Självklart kommer denna ohyggliga tragedi att påverka säkerhetspolitiken i hela Skandinavien i år och kanske decennier framåt, men politisk panik är det minsta vi behöver just nu.

Islamistiska hemsidor har dock hyllat händelsen. Det är lätt att övertolka dylika uttalanden, men det är också farligt att inte se det uppenbara: att det finns extremister i våra länder och människor som inte betraktar sig som danskar, norrmän eller svenskar – utan tvärtom hatar oss. Det finns också personer som deltagit i krig utomlands, som förhärdats och har goda kunskaper i vapenframställning och praktisk terror.”

Även i den andra artikeln,”Beredskapen måste höjas”, återkommer samma tema:

”Angreppet på Norge visar att extremister kan angripa vem som helst. Även om vi i skrivande stund inte vet vem som låg bakom vet vi att jihadisterna drömmer om blod på skandinaviska gator. Abdulwahab må ha varit en vettvilling, men han var inte ensam. Han hade sina sympatisörer i Sverige och än mer i andra länder. Det som alla rationellt tänkande människor kallar massmördare är i extremisternas ögon martyrer.

Nästa gång kan det vara Stockholm – eller någon annan svensk stad. Nu är det dags att höja beredskapen, både polisiärt och mentalt. Det senare är faktiskt viktigare än någonting annat. Vi måste inse att terrorn kan drabba oss nästan var som helst, när som helst.”

Det borde innan pressläggning funnits tillräckligt med fakta för att förstå att det rörde sig om en riktad attack mot Arbeiderpartiet och dess ungdomsförbund. Redan detta borde låtit misstankarna väga över mot högerextremister. Att Norrköpings Tidningars ledare istället valde att anklaga islamister är allvarligt.

För det första visar det på okunskap eller arrogans inför hotbilden från högerextremismen. Ledarskribenterna drar på flera ställen referenser till Taimour Abdulwahab. Men terrorn hade sina föregångare i andra, mer skandinaviskt klingande namn. Tittar vi tillbaka i historien har vi namn som Gunnar Hedenström, som deltog i attentatet mot Norrskensflamman 1940, som dödade fem personer, varav två barn. Färskare i minnet ligger namn som Hampus Hellekant, som mördade syndikalisten Björn Söderberg 1999. Vad som är unikt med Breiviks dåd är omfattningen, men högerterrorn mot arbetarrörelsen i Skandinavien är i sig inget nytt fenomen.

För det andra visar det att Norrköpings Tidningar är med och piskar upp den nationalistiska stämning som ger högerextremismen luft under vingarna. Man ropar gärna i ett tidigt skede efter höjd beredskap, men inte den beredskap vi behöver. Vi behöver varken mer statlig övervakning eller mer misstänksamhet mot invandrare.

Den första reaktionen på en tillspetsad situation säger naturligtvis något om en politisk redaktions kvaliteter. I framtiden kan vi därför tillåta oss att vara extra skeptiska när NT säger sig ha förstått en världshändelse. Det finns all anledning att betvivla deras hederlighet.

Christopher

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *