3 september: Förhindra den ”nationella antikrigsdagen” i Dortmund!

Upprop från Gruppe Arbeitermacht och ungdomsorganisationen Revolution
För sjunde gången kommer nynazister den 3 september att bege sig till Dortmund för att ”sörja” andra världskrigets utbrott den 1 september 1939. Under det skenheliga mottot ”Mot imperialistisk krigshets och aggressionskrig” rör det sig inte om avvisande av militaristiska ståndpunkter, utan om kravet på insatser uteslutande med ”tyskt blod för rent tyska intressen”.

Nazisterna drar sig inte för att dölja sina verkliga mål bakom en låtsad anti-militaristisk täckmantel. De vill framstå som så radikala och antikapitalistiska som möjligt. Den dominerande strömningen betecknar sig som ”autonoma nationalister” eller som ”fritt motstånd”. Även om många högerradikaler härmar ”antifascisternas klädsel”, försvinner dock det radikala, antikapitalistiska intrycket ganska snabbt efter ett ögonkast under ytan. Fascisterna gör i sitt upprop anspråk på att kämpa mot USA-imperialismen och eftersträva rättvisa och fred. De kritiserar tyska arméns (Bundeswehr) insats i Afghanistan, Nato:s angrepp på Libyen och Israels undertryckande av Palestina.

Eftersom dessa krigsinsatser har sin grund i det kapitalistiska ekonomiska systemet, måste man angripa roten till det onda och övervinna kapitalismen. Den imperialistiska globaliseringen ställs mot den folkliga ”nationella socialismen”. Denna demagogi är allt annat än ny – redan Hitlers NSDAP profilerade sig som ”anti-kapitalistiskt”. Hitler försökte i likhet med dagens fascister framställa sig som pacifister och anti-militarister, medan de samtidigt tjänade storkapitalets intressen och förberedde kriget.

Idag försöker nazisterna omtolka historien, definiera krigsutbrottet 1939 som ”försvar” och relativisera Förintelsen. Då som nu har fascisterna anti-kapitalistiska ståndpunkter. Deras demagogi vill inte veta av klasskamp, istället är det ”främmande” krafter som bär skulden till ”folkets” misär, dvs. alla klasser från ”produktiva” tyska arbetsgivare till ”anständiga” hårt arbetande människor.

Mot krig och kris, mot utsugning och förtryck kan arbetarklassen bara använda klasskampens medel: med massaktioner, strejker och blockader. Ett viktigt drag i fascismen är det däremot att slå sönder arbetarrörelsen. Istället för att kämpa mot kapitalet, kämpar nazisterna mot vänstern, fackliga aktivister och invandrare. De ”fria nationalisterna” företräder sedan åratal ståndpunkter som prisar det kapitalistiska ekonomiska systemet som ”passande folket”.

Kampen mot fascismen ökar i betydelse; i flera länder som Ungern och Storbritannien blir fascistiska rörelser starkare. Även när den huvudsakliga rasistiska faran i Förbundsrepubliken utgår från ”utlännings-” och ”säkerhetslagar”, även när hetsen genom ”etablerade” rasister som Sarrazin och högerpopulister av alla de slag ökar, så hopar sig högerextrema övergrepp i Tyskland. I nazisternas nuvarande högborg i västra Tyskland, Dortmund, gick den första maj 2009 300 nynazister till angrepp mot en facklig demonstration. I år har det förekommit brandattentat.

Mordet på Thomas Schulz i mars 2005 kommer aldrig att glömmas. I juli slogs först fönstret på vänsterpartiets valstuga sönder, några dagar senare angreps en grupp med vänsteraktivister av maskerade nazister. På en husvägg där en vänsterpolitiker bor sprayades ett hakkors och ordet ”jude”. Aktörer är framför allt Nationale Widerstand Dortmund (NWDO) och skinnskallefronten i Dortmund-Dorstfeld. I nazihögborgen Dorstfeld finns ett ”nationellt centrum”, på Rheinischen Straße en träffpunkt för högerextrema.

Vad göra?
Vi i Gruppe Arbeitermacht och ungdomsorganisationen Revolution manar liksom många andra anti-fascister i hela Tyskland till en blockad den 3 september och till en anti-fascistisk demonstration kvällen innan den 2 september i Dortmund. Vår uppfattning är att extremhögern både måste och kan stoppas med mobiliseringar. Framför allt måste arbetarrörelsens stora organisationer (Linke, SPD, fackföreningarna) vinnas för den uppfattningen! De förklarar alltid hur viktig deras kamp mot fascismen är. Låt orden följas av handling!

En effektiv kamp mot nazisterna kan inte bara föras av Antifa och vänstern. Det är inte heller bara en kamp för alla ”medborgare”. Den måste snarare föras av arbetarklassen – av varje klass vars organisationer nazisterna i främsta hand vänder sig mot, som nazisterna vill slå sönder.

Vi avvisar samtidigt varje politiskt underordnande under reformistiska, småborgerliga krafter eller kyrkliga företrädare i allianser. Allianser ska koncentrera sig på gemensamma uppgifter – att stoppa fascisterna – och inte innehålla några gemensamma deklarationer från revolutionärer, reformister, pacifister eller öppet borgerliga krafter. Slutligen handlar det inte om att förespegla en långtgående politisk överensstämmelse i fråga om världsåskådning eller politik – vilket alltid slutar med den minsta gemensamma och politiskt meningslösa nämnaren, utan upprätta största möjliga och effektiva enhet i kampen mot extremhögern.

Perspektiv
Utöver sådana aktionsenheter mellan olika krafter i arbetarrörelsen, vänstern och invandrare, gäller det att ställa kampen mot fascisterna i dess större, samhälleliga kontext. Inflytandet för högerdemagoger och påstått ”anti-kapitalistiska” nationalister följer inte ur deras förmåga att övertyga, utan är resultatet av kapitalismens kris.

Vi vet att den bästa metoden för att rycka undan marken för nazisterna är att kämpa mot staten och kapitalet och mot deras kris. På det sättet kan tusentals frustrerade ungdomar och arbetslösa vinnas för verklig kamp mot kapitalism och imperialistiska krig och samtidigt rycka undan marken för de bruna råttfångarna.

• Ingen plattform för fascister! Ut med fascister från arbetarrörelsen!
• För direkt aktion och arbetares, ungdomars och invandrares självförsvarsgrupper mot naziterrorn!
• Bort med all invandringskontroll – kamp mot ”Fästning Europa”! Stäng alla utvisningsläger!
• Fullständiga medborgerliga rättigheter för alla som lever här!
• Bort med alla rasistiska lagar och lagar mot ”terrorism”!
• För etniska minoriteters rätt att organisera sig inom arbetarrörelsen för att spåra upp och bekämpa rasism och diskriminering, liksom att ha egna träffar!
• För arbetarnas och förtrycktas mångetniska, internationella rörelse mot den globala kapitalismen – för uppbyggandet av en revolutionär international!