Östgötar protesterade mot Sverigedemokraterna

Mellan 150 och 200 personer samlades i lördags (22:a) på Stora Torget i Linköping. Skaran av människor, unga och äldre, de allra flesta Linköpingsbor, hade samlats vid Sverigedemokraternas torgmöte. Kanske tio kunde ses applådera åt Sverigedemokraternas svammel. Dessa försvann eller tystnade dock fort när det blev uppenbart att de som hade ställt sig runt Sverigedemokraternas enorma polisavspärrning inte var där för att applådera, utan tvärtom bua ut. Det var samarbetsnätverket Linköping mot Rasism – ett samlingsnamn för de som ville uppmana folk att ta sig till protesten – som stod bakom arrangemanget. Runt Sverigedemokraternas avspärrning kunde man se antirasistiska plakat, en banderoll, en SSU-fana och ett par röda flaggor.

Sverigedemokraterna själva hade inte upprepat sitt misstag från motsvarande torgmöte i Norrköping en dryg månad tidigare, där de tog med sig flaggor för en hel armé, varav 90 procent av flaggorna av förklarliga skäl låg kvar på marken. Det var en grå skara av mestadels män, utrustade med ett musiksystem som spelade nationalsången, som kunde beskådas långt bakom polisavspärrningen.

Där upprepades samma recept som i Norrköping. Några ledande Sverigedemokrater stod och dränkte sig själva i ”fakta”, plus några enstaka gliringar mot de samlade antirasisterna. Till lördagens stora komiska inslag hör när en talare, efter några utfall om hur vanligt det är med skolor som styrs av invandrargäng och några högerfloskler om ordning och mer prov som vägen till ”kunskap”, drabbades av nervositet och gav ifrån sig micken efter att ha stått tyst som ett fån i en minut. De församlade, som hade kommit för att lyssna, ropade nämligen i kör att han skulle hålla käften. Ett annat komiskt inslag, som om inte Sverigedemokraternas partilåt vore nog, var när en annan talare blandade ihop de två måtten BNP och BMI…

Efter förutsättningarna måste man säga att lördagens antirasistiska protest var lyckad. En dryg veckas mobilisering – p.g.a. Sverigedemokraternas hemlighetsmakeri inför sina torgmöten – resulterade ändå i mer än fyra gånger så många deltagare fientligt inställda mot Sverigedemokraterna.

Ståndpunkten att det är rätt att vara antirasist men att man inte borde delta i några ”provocerande” aktioner – som lördagens – utgår ifrån helt fel saker och leder bara till en värdelös och passiv hållning. Faktum är att redan Sverigedemokraternas närvaro i staden är en provokation. Sverigedemokraterna befinner sig på en torgmötesturné i flera städer i landet. Vart de än tar sig försöker de bli en del av stadsbilden. Det kommer de också lyckas med om de får samla sig ostörda.

Men när Sverigedemokraterna går framåt innebär det också ett direkt hot mot inte minst invandrares friheter. Men de är också ett hot mot den stora majoriteten i samhället som inte tjänar på den borgerliga regeringens politik – vilken Sverigedemokraterna i nio fall av tio röstar med. Det är vänsterns uppgift att klargöra att Sverigedemokraterna kan växa endast mot bakgrund av ett hårdnande samhällsklimat präglat av nedskärningar, privatiseringar, arbetslöshet och otrygga anställningar. Men vi måste också dra in folk i handling mot högerpolitiken. Det var detta som Linköping mot Rasism försökte göra i lördags.

Nicholas