Norrköping: Rapport från manifestationen – Låt de rika betala sin egen kris!

I ett dimmigt Norrköping samlades på lördagen ett femtiotal personer i Hörsalsparken för att manifestera under parollen – Låt de rika betala sin egen kris!

På manifestationen talade bland andra representanter från Förbundet Arbetarsolidaritet, Nätverket för gemensam välfärd, SALO, Verdandi, Vänsterpartiet och VSF.

Det talades om den ekonomiska kris som nu fördjupas och sprider arbetslöshet och otrygga anställningar. I talen fanns även framtidstro och optimism, för runt om i världen samlas arbetare, unga, arbetslösa för att på olika vis manifestera att; Nej! vi kommer inte betala för den kris som den rika eliten orsakat och dessutom går vinnande ur när sparpaketen tvingar kommuner och stater att sälja ut folkets gemensamt ägda egendom till kapitalister. Förutom tal blev det även en kampvisa av ”Bosse-Gitarr”.

…Sådan är kapitalismen
– Så har den alltid vart.
Man tänker på sig själv –
På de andra ej ett skvatt.
Medborgare, det
måste vi ändra på.
Mot rättvisa och trygghet
– Det ska vi gå… (Melodi: Cornelis Turistens klagan)

Det var en på många vis lyckad manifestation, men förutom dimman så var det något annat som ändå skapade en dålig stämning i centrala Norrköping denna dag. Det öppet nazistiska Svenskarna Parti höll en liten manifestation där de försökte sprida sitt hat mot invandrare. Svenskarnas Parti och deras rädsla och fientlighet mot dem som kommer från andra delar av världen än Norden är ett hot mot solidaritet och frihet. Men det är inte invandring som är roten till rädslan, så länge vi är trygga så är vi människor av naturen sociala. Det som skapar rädsla och motsättningar är de otrygga förhållanden som råder i samhället i dag. För att skapa ett tryggt och fritt samhälle så måste vi värna solidariteten och kämpa för vård, skola och arbete åt alla!

Arbetarmakt Norrköping

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *