5 dagar kvar: 5 skäl att delta i protesterna mot nazisternas demonstration i Stockholm

Idag är det fem dagar kvar tills nazisterna demonstrerar i centrala Stockholm. Det är också 5 dagar kvar till motdemonstrationer och protester från antirasistiska krafter. Arbetarmakt kommer att delta i den demonstration som organiseras av kampanjen Vi är 94 procent – som samlas kl.12 i Kungsträdgården. Efter demonstrationen, som avslutas nära samlingsplatsen, är det nära till nazisternas samlingspunkt (de samlas vid Mynttorget kl.14, vid riksdagshuset och slottet i gamla stan). Vi deltar med målet att bidra till en högröstad protest, och med målet att efter demonstrationen störa nazisterna så mycket som möjligt.

Vi behöver dock vara många för att lyckas med detta! Här är fem olika skäl till varför just DU bör ansluta dig till protesterna.

1. Nazisterna måste mötas av massivt motstånd! Att vända ryggen till fungerar inte. När nazisterna känner att de kan marschera utan motstånd, då vinner de självförtroende, då känner de sig mer som ett accepterat inslag i det offentliga rummet. När nazister demonstrerar är det ett led i deras arbete med att bygga en terror-rörelse, vars våld riktar sig i första hand mot invandrare, homosexuella, socialister och mot arbetarrörelsen. Att göra det svårt för dem att ta över våra gator, att om möjligt ställa oss i vägen och stoppa dem, det handlar om att aktivt försvara de demokratiska fri- och rättigheterna som arbetarrörelsen och progressiva krafter historiskt vunnit. Det behöver vi vara många som gör på lördag!

2. I dessa tider finns det särskilt starka skäl till vikten av att göra motstånd mot fascisterna: Kapitalismens kris och den pågående högeroffensiven leder till att klassklyftor och ojämlikhet ökar. Situationen för dem som invandrat hit, som p.g.a. kapitalismens strukturella rasism ofta är de första som får gå när kapitalisterna börjar sparka, försämras ytterligare när rasisterna pekar ut dem som syndabockar. Demonstrationen på lördag innebär också motstånd mot den islamofobiska rasism som Sverigedemokraterna numera sprider från riksdagen. Att stå upp mot fascisterna på lördag handlar om du är med och sätter ned foten mot de krafter som idag försöker ställa arbetare mot varandra – till försvar av den internationella solidariteten.

3. Om du råkar ha privilegiet att vara född av svenska föräldrar med rötter i det här landet så handlar det såklart också om att stå upp för dina arbetskamrater, grannar och bekanta som inte har detta privilegium. Om du själv tillhör de grupper som drabbas av rasism – kom dit av samma skäl!

4. Demonstrera på lördag för att hedra minnet av de mördade kamraterna på Utöya! Dessa får inte ha dött förgäves, och det bästa vi kan göra för att hedra deras minne är att göra motstånd mot de krafter som så skoningslöst drabbade dem i somras. Anders Behring Breiviks massmord på norska unga socialdemokrater var en akt som inspirerades av precis den typ av åsikter som fascisterna som marscherar i Stockholm också torgför.

5. Nazisternas demonstrationsplaner är ett försök från en ny generation av organisatörer i den högerextrema rörelsen att sticka upp huvudet. De vill med demonstrationen också skicka en signal till fascister i hela Europa om att rörelsen här uppe i norr är på frammarsch. Därför försöker de få stöd från nazister i Danmark och Tyskland, och därför har de också bjudit in den brittiska fasciströrelsens mest välkände företrädare, EU-parlamentarikern Nick Griffin som är ledare för British National Party. Att DU deltar på lördag innebär därför att du ger ditt bidrag till den internationella kampen mot rasism och fascism.

One Response

  1. T 2011-12-07

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *