Till kamraters försvar

På det senaste GNMR (Göteborgs Nätverk Mot Rasism) mötet i december 2011 beslöts det ”enhälligt” att Rättvisepartiet Socialisterna ska uteslutas ur nätverket. Arbetarmakt tar avstånd från detta beslut; vi var som medlem i nätverket inte närvarande på mötet i fråga. I själva verket så var det 3 grupper från den autonoma vänstern, samt SUF och SAC som närvarade.

Motiveringen till uteslutningen lyder:

SUF yrkar på utröstning av RS pga. det öppna brev de lade upp på facebook samt sin hemsida (Vilket uppmanade vänstern i Göteborg att komma på en gemensam demonstration den 9:e Nov, red.anm) då detta stred mot vad vi kom överens om på mötet samma dag. Med detta yrkas att RS beteende motarbetar GNMRs syfte och borde enligt §6.4 i stadgarna uteslutas.

Men i GNMR:s principförklaring står: Göteborgs Nätverk Mot Rasism (GNMR) är ett nätverk av socialistiska grupper i Göteborg som aktivt arbetar mot alla former av rasism.

RS har redan skrivit en öppen protest skrivelse på sin hemsida, där det bland annat står:

Rättvisepartiet Socialisterna ingår i en internationell organisation där vi har sektioner i krigshärdar och diktaturer, där medlemmar bland annat hamnar i fängelse och riskerar sina liv på grund av sin kamp. Våra medlemmar uppmuntras alltid att sprida vår politik. För RS handlar det inte om att enbart stoppa rasisters och nazisters enskilda aktiviteter, utan även om att bekämpa dess gödsel, det kapitalistiska systemet som tvingar arbetare, ungdomar och låginkomsttagare på sina knän.

samt:

Det som behövs i ett nätverk mot rasismen är framför allt en vilja till gemensam kamp och utåtriktad mobilisering. Samtidigt behövs också en respekt och förståelse för att de ingående organisationerna och aktivisterna har olika politiska profil. Det betyder att stå för full frihet att sprida politik och material parallellt med helhjärtade ansträngningar i de gemensamma kampanjerna. GNMR behöver återgå till dessa grunder för nätverksarbete.

Arbetarmakt håller med RS om detta.

Utan att ge sig in i några diskussioner om vilka som har varit de bästa antirasisterna, vilket en sådan här diskussion lätt skulle kunna urarta till, så måste vi istället fråga oss på vilket sätt det gynnar GNMR:s syfte att utesluta en av de större vänstergrupperna i Göteborg?

Vad är det för principer som föranleder en sådan tankegång?

För att svara på det måste man först fråga sig varför nätverk som GNMR alls bildas? Svaret är helt enkelt att de bildas av ett gemensamt behov av att kunna agera mot och försvara sig mot rasism och olika uttryck för fascism och nazism.

Sett i det perspektivet måste man vara konkret, och konkret så är det så att det högerextrema våldet och det rasistiska våldet – både direkt och strukturellt – inte har upphört på långa vägar. Individer angrips, möteslokaler angrips, det offentliga rummet angrips. Alla som på något sätt har anledning att vara oroliga för angreppen från rasister eller högerextrema människor vet att det är en del av verkligheten som det inte går att önska bort. Människoliv skördas fortfarande i denna alltför påtagliga verklighet.

I en sådan verklighet kan det inte handla om vem som är den bästa socialisten, kommunisten, aktivisten, mötesdeltagaren, propagandisten eller vad det än må vara. I en sådan verklighet kan det bara handla om, måste det handla om, att stå upp för varandra i handling, mot ett hot och ett våld som vi inte kan acceptera. Det måste först och främst handla om en ömsesidig inställning som går ut på att försvara varandra, stå upp för varandra mot en gemensam fiende. Och återigen – här handlar det om människoliv.

Vem som är störst, bäst och vackrast överlåter vi åt TV-underhållningen att syssla med. Där kan man kosta på sig utröstningar av olika slag. Men GNMR är inte Big Brother. Vi måste agera utifrån verkligheten. Och verkligheten dömer ut fula manövrer som minskar möjligheten till ett konkret försvar av människors liv och hälsa.

Arbetarmakt, Göteborg

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *