Stockholm: protestdemonstration mot Postens nedskärningar

Under lördagen höll SEKO:s fackklubbar för postanställda (brevbärare och terminalarbetare) en demonstration mot nedskärningarna i Posten och de sammankopplade försämringarna av brevservicen. Demonstrationen var större än föregående års demonstration, som arrangerades av nätverket Brevbäraraktionen. Då samlades omkring 250, nu var antalet närmare 400. Den fackliga styrkan i mobiliseringen var i år ett påtagligt inslag. Talade gjorde både SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén och SEKO Postens ordförande Alf Mellström. En politisk företrädare, Eva-Lena Jansson, riksdagspolitiker från (s) och brevbärare från Örebro fanns också på scen. I publiken fanns också flera LO-toppar, som Tobias Baudin och Ingela Edlund, nyvald förste respektive andra vice ordförande för LO. Dessa hade tagit en paus från LO:s kongress för att visa sitt stöd.

De lokala företrädare som tagit initiativet, arrangerat och mobiliserat, gjorde ett starkt intryck, och förmedlade tydligast stämningsläget från gräsrötterna. Gunnar Westin, ordförande för sektionen Skärholmen-Hägersten och medlem i SEKO Postklubb Södra Stockholm, fördömde i skarpa ordalag Postdirektörernas behandling av brevbärarna och uppmanade till facklig organisering och kamp. Han uppmanade också förbundsledningen, apropå den nuvarande avtalsrörelsen, att använda styrkan som medlemmarna besitter när de agerar tillsammans för att vinna kraven. Jan Åhman, ordförande för terminalarbetarna på Årsta, gick i sitt tal hårt åt bolagiseringen av Posten, och slog ett slag för ett statligt postmonopol. Åhman läste också upp ett stöduttalande från New Yorks terminalarbetare till Occupy Wall Street-rörelsen i USA och uppmanade brevbärarna att inspireras av den.

Ett bra stöduttalande från nätverket Välfärd utan vinst lästes också upp. Detta gav, liksom Åhman tal, på ett slagkraftigt sätt uttryck för behovet av att slåss för ett statligt postmonopol, något som SEKO Postens fackliga ledare och SEKO på central nivå inte gör i dagsläget.

Demonstrationen marscherade på Södermalm, samma runda som förra året. Nu anfördes den dessutom av pampiga Postorkestern, som med slagverk och blåsorkester spelade Internationalen och Arbetets Söner. Många lördagsflanörer stannade till och applåderade demonstrationen, vars budskap inte gick att ta miste på. ”Vi är människor, inte maskiner” ekade mellan väggarna. Kampanda och stolthet genomsyrade demonstrationen. Som sådan var den en kraftfull markering, och förhoppningsvis kan den bidra till att stärka engagemanget på arbetsplatserna och skapa bättre förutsättningar för radikala krafter i facket som nu måste tillvarata tillfället och flytta fram positionerna. För att läsa mer om hur vi i Arbetarmakt ser på hur detta måste göras, både på kort och lång sikt, läs det brev som vi delade ut på plats.

Arbetarmakt Stockholm