Li Wangyang 1950–2012

Förbundet för Femte Internationalen har till vår sorg fått reda på att veteranen bland kinesiska arbetaraktivister, Li Wangyang, dog den 6 juni under mycket suspekta omständigheter. Li föddes bara några månader efter revolutionen 1949 och blev politiskt aktiv under inflytande av ”demokratirörelsen” i början av 1980-talet. Tillsammans med sina kamrater organiserade han 1983 Shaoyangs arbetarkooperativ. Han greps vid det tillfället men släpptes senare.

Utan att låta sig avskräckas, fortsatte han sina aktiviteter och vid tiden för demonstrationerna på Himmelska fridens torg 1989 deltog han i bildandet av Shaoyangs arbetares självständiga förbund, i vilket han var ordförande. Organisationen mobiliserade arbetare i demonstrationer till stöd för rörelsen i Beijing och protesterade sedan mot det blodiga undertryckandet. Inom en vecka var han själv gripen och dömdes senare till 13 år för anti-revolutionär aktivitet och ”anstiftan till undergrävande av statsmakten”.

När Li förvägrats alla andra sätt att protestera mot den brutala behandlingen i fängelset, inledde han en hungerstrejk. Vakterna slog honom och tvångsmatade honom som hämnd och slog ut många av hans tänder. Under sina många år i fängelse led han av flera sjukdomar vilka ledde till att han fullständigt tappade synen och det mesta av hörseln.

När han slutligen frigavs 2001, kämpade Li för skadestånd för den misshandel som lett till att han var helt oförmögen att arbeta. Statens svar var att anklaga honom för ”angrepp på statliga organ” för vilket han fick ännu ett fängelsestraff, nu på 10 år. Efter frigivningen 2011 fortsatte han att ge stöd till kampanjer för arbetarnas rättigheter och demokrati i Kina.

Bara några dagar innan sin död, gav han en intervju för att hylla minnet av rörelsen på Himmelska fridens torg i vilken han underströk att han inte ångrade något och skulle fortsätta sina protester ”även om det kostar mig huvudet”.

Hans familj och vänner avvisar kategoriskt statens påstående att Li, nu en skör gammal man som inte kan gå utan hjälp och som står under polisbevakning på sjukhus, begick självmord genom att hänga sig från en fönsterkarm. En bild som togs av en släkting visar Lis lik upprätt mot fönstret med ett bandage löst knutet runt halsen. Myndigheterna flyttade och kremerade Lis kvarlevor innan någon undersökning kunde göras.

Mot bakgrund av dessa omständigheter, uppmanar vi aktivister överallt att stöda familjens krav på en fullständig undersökning av Lis död och att underteckna uppropet med detta krav. Samtidigt som vi sörjer Lis död, är vi säkra på att hans exempel kommer att inspirera många att ta hans plats. Arbetare i alla länder, förena er!

Uppropet finns på följande adress: http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1430

Internationella sekretariatet
Förbundet för Femte Internationalen