Inga politiska rättigheter för Breivik!

Fredag 24 augusti kom domen: Anders Behring Breivik dömdes till 21 års fängelse, och förvaring. Han bedömdes således vara tillräknelig, det vill säga tillräckligt frisk för att inte dömas till vård. 21 år ska man sannolikt inte haka upp sig på – förvaring innebär att han kan hållas inlåst så länge han bedöms som en säkerhetsrisk.

Förmodligen innebär detta att han får sitta i sin cell – förlåt, sina tre celler – livet ut. Det verkar väldigt osannolikt att någon kommer att vilja bli ansvarig för att Breivik släpps ut igen överhuvudtaget, med mindre än att Norge får en fascistisk regim.

Så, hans fascistiska brott bortförklarades inte som sinnessjukdom, och han kommer med största sannolikhet aldrig mer att släppas fri. Den delen finns det inget att invända emot. Problemet är vad han får göra i fängelset – i hög grad precis det han vill göra.

Fångar i Norge har yttrandefrihet och rätt att kommunicera med omvärlden. Det finns ingen anledning att motsätta sig detta i princip. Dock borde det finnas undantag. Fascistiska och rasistiska brott kan inte särskiljas från de politiska uppfattningar som ligger bakom dem. Givetvis begår långt ifrån alla med högerextrema åsikter våldsbrott på grund av detta – men för förövarna blir de politiska ståndpunkterna en ledande orsak till brottet.

Nazistiska mördare, rasistiska mordbrännare och fascistiska våldsverkare i allmänhet borde därför inte ha någon rätt att upprätthålla sin politiska verksamhet när de sitter i fängelse för de våldsdåd de har utfört. Förbehållet att de inte får uppmana till lagbrott blir löjligt. Det är inga större problem att driva en fascistisk idédebatt eller ens leda en nazistisk organisation utan att direkt uppmana till lagbrott.

Ingenstans framstår det absurda i att ovillkorligt värna fångars yttrandefrihet tydligare än i fallet Breivik. Han har full rätt att läsa nyheter, böcker, att kommunicera med sina anhängare och fascistpolare. Inte bara det – han blev kändis och får all korrespondens bekostad av staten. Han får visserligen inte direkt tillgång till Internet – men det är ju ett mindre problem, då allt han vill läsa kan skickas i pappersform, och allt han vill publicera kan sändas i brev till någon med en internetuppkoppling. Dessutom får han ju möjlighet att ägna all sin tid åt detta.

Som Åsne Seierstad konstaterade (DN 23/8) har han det mesta han kan önska. Vilken annan terrorist i världen, frågar hon retoriskt, kan sitta i sin cell och fritt sprida sin propaganda, med god hjälp av fängelsets egen utrustning?

Självklart borde Breivik fråntas alla möjligheter att bygga upp fascistiska terrornätverk och att diskutera mångkulturens hot med sina kulturkonservativa vänner – för att inte nämna att delge någon enda meningsfrände minsta antydning om att det kan vara rätt att massakrera ungsocialister (som bekant hatar alla som tycker att det är fel att mörda socialdemokratiska ungdomar honom, hans anhängare är av ett annat slag).

Breivik har på tydligast möjliga sätt visat att han är ett dödligt hot mot allt som är progressivt, och alla kontakter han tillåts ha med sina anhängare och meningsfränder ökar detta hot. Således behöver vi inte ens blanda in frågan om vilket straff Breivik förtjänar.

För att minimera skadan han kan åstadkomma och av ren självbevarelsedrift borde han inte få några nyheter som rör politik, inte läsa böcker som berör politik, inte skriva något som på minsta sätt nuddar vid politiska ämnen – och inte ha minsta kontakt via brev eller annat med någon som håller med honom på minsta sätt. Vi kan helt enkelt inte erkänna honom som någon som helst rätt till politisk aktivitet och yttrandefrihet så länge som han sitter inlåst, det vill säga för alltid.