S-förslaget om att avskaffa FAS 3 – halvhjärtat och hjärtlöst

Socialdemokraterna har inför sitt budgetförslag för 2013 lagt fram förslag om att skrota jobb- och utvecklingsgarantins tredje steg, även benämnt FAS 3. Alternativet skall enligt Socialdemokraterna vara att skapa riktiga jobb och utbildning för alla i FAS 3. Alla som befinner sig i FAS 3 skall således få riktiga jobb i företag, kommuner och landsting eller i föreningslivet. Alternativt skall utbildning även erbjudas de arbetslösa. Den som anställer får en lönesubvention i form av ett särskilt anställningsstöd på mellan 85 och 100 procent. Varje individ ska få individuellt utformade planer. De som får ett riktigt jobb får avtalsenlig lön, de som får en riktig utbildning får bibehållen ersättning. Den som inte tar eget ansvar får ingen ersättning. Reformen beräknas kosta 2 miljarder kronor 2013.

Initiativet kan rent ytligt ses som lovvärt men lämnar som vi skall se rätt mycket övrigt att önska.

För det första kvarstår fortfarande de övriga stegen i jobb- och utvecklingsgarantin. Där förkommer exempelvis långa praktikperioder på tre till sex månader för de som går andra steget. Detta är oftast också ett systematiskt utnyttjande av arbetslösa människor som gratis arbetskraft och leder sällan till fast anställning. Därtill finns det minst tre rätt så stora frågetecken kring förslaget att skrota FAS 3 utifrån den information som hittills läckt ut.

Det första avser lönenivån och vad som egentligen menas med avtalsenliga löner. Vi minns plusjobben ifrån när Socialdemokraterna satt vid regeringsmakten innan 2006, där fackföreningsrörelsen vek sig för speciella löneavtal med lägre lön än gängse kollektivavtal.

Det andra är vad som händer för den arbetslösa efter det anställningsår som erbjuds. Anställning på anställningsstöd kvalificerar inte idag för en ny a-kasseperiod. Detta besked borde vara en självklarhet att kunna formulera, redan i ett budgetförslag.

Edit 4 oktober 13.00

När det gäller beskedet om anställning kommer att kvalificera för en ny A-kasse period är det i princip bekräftat att det inte kommer att kvalificera för en ny sådan. Därmed riskerar man att lämna rätt många människor med samma usla ekonomiska ersättning som tidigare (65%), efter detta anställningsår.

Det finns ytterligare problem med S förslaget. Det avser den delen av förslaget för dem som får anställning i föreningar. Många går idag i FAS 3 just i föreningar. De som inte hittar ett annat jobb att få fullt anställningsstöd på kommer att vara kvar där. Den lönedelen som skall subventioneras i föreningar har ett tak på 75% i anställningstid. (källa: för föreningar är det upp till 100 procent för tjänster på 75 procent). Alla med grundläggande matematik-kunskaper vet att 100% på 75% är det samma som 75% i lön. De flesta kommer då enbart att anställas på 75% tid. Därmed kommer många i praktiken att inte ha en full avtalsenlig lön utan snarare enbart marginellt högre ekonomisk ersättning än de redan har i FAS 3!

Därtill går det väl inte att tacka nej till, förmodar vi. Vi kan konstatera att rubriken för denna artikeln inte det minsta är för hårt satt.

Det tredje avser den sista formuleringen som säger att den som inte tar eget ansvar inte får någon ersättning. Detta är minst sagt en luddig formulering, vad avses med eget ansvar? Redan idag är kontrollen av de arbetslösa i princip ensidig och i stort rättslöst för den arbetslöse, där man har att finna sig i meningslös redovisning av jobbsökande och ovillkorligen tvingas ta praktik på arbetsförmedlingens anmodan.

Socialdemokraterna verkar inte vilja se dessa villkor utan anser att det istället skall fortsätta att ske en godtycklig kontroll där arbetsförmedlingen alltid har sista ordet för vad som skall anses vara rätt sysselsättning eller utbildning för den arbetslöse. Fortsatt repression mot de arbetslösa skapar knappast fler jobb utan bidrar bara till att hela arbetarklassens villkor försämras och även att den auktoritära kontrollen av de anställda på arbetsplatserna fortsätter.

En likvärdig formulering finns även för de så kallade ungdomsjobben/ungdomsgarantin med utbildningskontrakt som socialdemokraterna vill garantera alla ungdomar, men där går man ett steg längre i repressiv hållning. Ett utbildningskontrakt skall införas som ställer krav på unga arbetslösa att läsa in en gymnasieutbildning för att kunna få a-kassa och/eller socialbidrag. Detta förslag är helt igenom reaktionärt, att ställa skoltrötta ungdomar på bar backe utan någon försörjning eller att skapa speciella villkor för dem för att de ska kunna kvalificera sig för a-kassa, kan inte ses som något annat än en form av åldersrasism.

En kraftfull satsning på traineeplatser för unga under 25 så att de får en chans att komma in i arbetslivet ingår även i paketet. Här får vi återigen ställa oss frågan om vilken lönenivå som ska gälla. Om inte ungdomar även ska ha avtalsenlig lön kan vi inte se att detta förslag skiljer sig speciellt mycket från borgerlighetens förslag på ungdomslöner.

Att arbetarrörelsens ledande parti inte kan ge besked i dessa centrala frågor för de arbetslösa, visar på en fortsatt flathet inför arbetslösheten. Förslaget för ungdomar är skrämmande okänsligt inför ungdomens villkor och saknar insikt om skolans misslyckande. Därtill har redan de flesta ungdomar gått på praktik i sin utbildning. Varför ska de fortsätta med det under det putsade och lätt amerikaniserade namnet traineeplatser?

Arbetarklassen har aldrig tjänat på att en del av den har lägre löner och andra villkor, tvärt om, det fortsätter att splittra och söndra den enhet som är central för att kunna skapa en progressiv förbättring av hela klassens levnadsvillkor.

Det vore idag inte så svårt att garantera alla människor ett arbete om det fanns en vilja att åter rusta upp den offentliga sektorn och beskatta de rika och de stora kapitalägarna. Detta är på intet sätt ett revolutionerande mål eller revolutionerande medel, vi har tidigare i Sverige varit rätt nära full sysselsättning. Istället för en radikal politik för full sysselsättning med udden riktad mot den mest välbärgade delen av borgarklassen vill även socialdemokraterna sänka bolagsskatten i den nya budgeten!

Det verkar således vara viktigare för socialdemokraterna att idag fjäska för så kallade. marginalväljare inom medelklassen (läs småborgerligheten och mellanskikten) än att stå upp för arbetarrörelsens klassiska värderingar att skapa värdiga jobb och ökad jämlikhet i samhället. Vi är övertygade om att denna defensiva och halvhjärtade hållning är att gräva sin egen grav inför möjligheten att ens ta över regeringsmakten.

Hela arbetarrörelsen måste nu mobiliseras i en aktiv kamp mot den borgerliga politiken. Här finns det mycket övrigt att önska, exempelvis fortsätter fackföreningsrörelsen att skriva under jakande utlåtanden för den ena FAS 3-platsen efter den andra, och den så kallade rörelsen, här avses både LO-ägda företag och organisationer så som ABF och Arbetarrörelsens arkiv, fortsätter att själva utnyttja människor i FAS 3.

Mobiliseras det inte till en en aktiv kamp från hela fackföreningsrörelsen, slutar man inte hyckla i sin egen inställning till FAS 3, kan man inte ens se till att driva igenom ett stopp för nyinskrivningen till FAS 3 (vilket riksdagen röstat för), ger vi inte heller mycket för några få positiva formuleringar i ett budgetförslag för 2013.

Inför de inskränkningar som borgerligheten skapat genom försämrade betingelser för hela arbetarklassen, genom försämrade anställningsvillkor, ökad arbetslöshet och en raserad sjukförsäkring, är det minst sagt akut att en verklig mobilisering kommer till stånd. Vi tror inte att topp-byråkraterna i socialdemokraterna kommer att stå för den, utan den måste gräsrötterna börja mobilisera för på eget initiativ.

Klas,
Arbetarmakt i Skåne


Några av våra tidigare artiklar om FAS 3 hittar du här:

www.arbetarmakt.com/category/arbetsloshet/fas3/