Protest utanför EU-kommissionen i Stockholm

Samtidigt som strejker, demonstrationer och andra aktioner idag har samlat hundratusentals och kanske miljoner arbetare och andra löntagare i Europa i protester mot regeringarnas och EU:s åtstramningspolitik, väljer svenska LO att praktiskt taget inte göra något alls.

I Arbetet för idag säger Lise-Lotte Lenberg, chef för LO:s internationella enhet, att inga strejker kommer att äga rum i Sverige och inte heller några demonstrationer: ”Vi har inte den traditionen i Sverige. Så länge vi har möjlighet sätter vi oss i stället vid förhandlingsbordet. Men vi kan mobilisera om det är något som är väldigt påtagligt för de svenska löntagarna.”

Det enda påtagliga tecknet på att LO ändå noterat att Europafacket uppmanat till strejker, demonstrationer och protester just idag var ett seminarium i LO:s gästvåning. Det kan man kalla kamp!

Bristen på svenskt deltagande i den första all-europeiska aktionen var dock inte total. Nätverket Välfärd utan vinst samlade cirka 120 deltagare i en protest utanför EU-kommissionens kontor på Regeringsgatan i Stockholm. En rad talare framförde det tydliga budskapet att den nuvarande politiken med åtstramningar drabbar arbetare och andra löntagare. Banker och storföretag får allt stöd de behöver av stater och regeringar samtidigt som nödvändig service skärs ned, löner sänks, jobb försvinner och arbetslösheten ökar.

Chefen för EU-kommissionens kontor i Stockholm tog emot manifestationens uttalande mot nedskärningspolitiken, som också diariefördes i vederbörlig ordning. Deltagandet kunde ha varit större, inte minst från fackligt håll där Jannis Konstantis, ordförande i SEKO-klubben i tunnelbanan, var ensam företrädare.

POM