Arbetarmakts flygblad på 8 mars

Denna klassiska sovjetaffisch fick inte plats på flygbladet, men här kan den passa

Denna klassiska sovjetaffisch fick inte plats på flygbladet, men här kan den passa

Kvinnokamp – klasskamp

Ännu en kvinnodag är här, och åter kan vi konstatera att inte så mycket har förändrats. Kvinnor har i allmänhet lägre löner, kvinnodominerade yrken har lägre status, kvinnor är underrepresenterade på alla sorters maktpositioner, kvinnor och tjejer möts ständigt av normer för hur kvinnor ”ska” vara, samtidigt som våldet mot kvinnor, i form av våldtäkter, misshandel och – i de mest extrema fallen – mord fortsätter. På sistone har speciellt näthatet – som till mycket stor del är just kvinnohat – uppmärksammats. Offentliga kvinnor får utstå hatiska meddelanden och grova hot i en omfattning som män i samma positioner inte kommer i närheten av.

Givetvis är det viktigt att utmana och förändra folks attityder, ta strid mot all form av diskriminering, värna om aborträtten etc. Samtidigt är dessa frågor nära sammanvävda med klassamhället. De största problemen för många kvinnor hänger ihop med att deras yrken är underbetalda, osäkerhet på arbetsmarknaden, att den offentliga servicen blir allt sämre och allt mer utsatt för privat vinstjakt, svårigheten att få bostad till rimligt pris, att många bostadsområden blir allt mer slitna och nedgångna etc. Inget av dessa problem, liksom i allmänhet alla problem som rör samhällets uppbyggnad, kan lösas utan klasskamp. Låglöneyrkens låga status, sämre sjukvård eller skolor som läggs ner mitt i ett läsår på grund av kortsiktiga vinstintressen kommer inte att förändras genom allmänna appeller om kvinnors rättigheter.

Men givetvis är detta inget ensidigt förhållande. Det är inte bara så att kvinnokampen – för de allra flesta kvinnor – behöver klasskamp. Klasskampen behöver också kvinnokamp. Sexistiska attityder inom arbetarrörelsen och kvinnors underrepresentation är ett stort hinder för att någon verklig kamp ska komma igång. Detsamma gäller givetvis all form av rasism.

Några viktiga krav:

  • Lika lön för lika arbete – men också rejäla lönelyft för låglönesektorer
  • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
  • Rejält upprustad offentlig sektor – helt utan privata vinstintressen
  • Självförsvarsträning i skolan, ökat stöd till kvinno- och tjejjourer
  • Ingen tolerans för sexism, eller för rasism
  • Solidaritet med alla papperslösa och flyktingar. Låt dem stanna, ge dem fullständiga medborgerliga rättigheter och integrera dem i kvinno- och klasskampen!