”Avgå” räcker inte – kasta ut Billström!

Pallade inte att se Billströms nuna en gång till, så istället får ni en bild på några andra politiker som fick gå i förtid

Pallade inte att se Billströms nuna en gång till, så istället får ni en bild på några andra politiker som fick gå i förtid

Migrationsminister Tobias Billström (M) har blivit flitigt kritiserad i media de senaste dagarna, och han tvingades till och med be lite om ursäkt. Det var nämligen inte meningen att framhålla att de flesta som gömmer flyktingar och papperslösa inte är snälla ariska tanter (rent formellt var Billströms ordval blond och blåögd), vilket han uppenbarligen menade som något dåligt. Men inte för att detta lär spela så stor roll. Reinfeldt kan ta försiktigt avstånd från någon formulering här, och någon politisk sekreterare kan säga att det blev fel och att också ministrar är människor där, men moderatpolitiken lär bestå. Än så länge sitter Tobias Billström kvar med samma rasistiska deportationspolitik, ivrigt påhejade av SD, som med rätta tycker att migrationsministerns åsikter skulle passa som handen i handsken i deras parti.

Givetvis kan tillräckliga opinionsstormar skaka även ministrar. Man ska dock komma ihåg att samtliga av Reinfeldts kumpaner som tvingats gå har gjort det på grund av personliga förehavanden – i inget fall har det varit på grund av kamp mot deras politik. Billström är inte heller Juholt, och att en storm i media skulle få honom att avgå är inte troligt. Och även om så mot förmodan och trots att han hittills har åtnjutit statsministerns fulla stöd – så när som på ett fåtal ordval som förklarades ”olyckliga” – skulle ske, skulle detta knappast på något genomgående sätt förändra politiken.

Och med ”kasta ut” menar vi kasta ut

En trosats hos dem som försvarar det rådande politiska systemet som själva demokratins förkroppsligande är att regeringar och ministrar inte får avsättas genom kamp. Man får kritisera dem, och om någon minister är inblandad i en skandal av något slag kan man uppmana denne att avgå. Att ta strid mot den förda regeringspolitiken för att ändra den och tvinga bort dess företrädare anses dock djupt odemokratiskt av varje rättänkande liberal demokrat, samt av alla som inte vill se någon förändring.

Man kan visserligen diskutera i vilken mån Billström har ett direkt mandat för sin deportationspolitik. Det är ju inte så att migrationspolitiken och deportationerna ställdes direkt inför väljarna att ta ställning för. Men samtidigt hade ju Billström varit migrationsminister i fyra år när valet 2010 hölls, så en röst på Moderaterna, och faktiskt på de andra allianspartierna, blev de facto en röst på Billströms politik. Det viktigaste är dock inte detta, utan att kommunister inte kan acceptera en reaktionär politik, oavsett graden av folkligt mandat den har fått tidigare. Man bör påpeka att det folkliga mandatet för migrationspolitiken är ganska svagt, då det knappast hade någon framträdande roll i alliansens valplattform – men även om det så hade hållits en folkomröstning i frågan hade vi inte kunnat acceptera REVA, deportationerna och en migrationsminister som stryker de rasistiska opinionsströmningarna medhårs. Vi ser det istället som vår demokratiska plikt att ta strid för att tvinga bort Billström och få till stånd en ändring av politiken.

Givetvis behöver vi hård kritik av Billström, och högljudda krav på hans avgång. Vi behöver det dock inte bara i tidningar och på internet – vi skulle behöva massiva demonstrationer som skanderar det, och som kräver ett stopp för deportationerna, och amnesti med fullständiga rättigheter för alla som sitter i förvar eller håller sig gömda. Om det hade varit någon fart i arbetarrörelsen skulle vi för länge sedan ha sett politiska strejker till kamp mot deportationspolitiken och dess högste samordnare Billström. Liberala ledarskribenter och politiker skulle givetvis fördöma detta som ”odemokratiskt”. Vi håller dock inte med om att demokrati bäst utövas genom att man röstar vart fjärde år och sedan passivt ser på när regeringen och arbetsköparna angriper våra intressen. Vår syn på demokrati är mera aktiv och skulle exempelvis kunna uttryckas i: gå man och kvinna ur huse och kasta ut Billström och alla som drar politiken och debatten närmare SD-håll samt stoppa alla deportationer!

Jens-Hugo Nyberg