Frige de gripna! Ingen repression mot Revolutionära fronten!

Tidigt på tisdagsmorgonen slog polisen till och grep flera aktivister från Revolutionära fronten. Uppgifterna om motiven går lite isär. Polistalesmän har gått ut och sagt att det här inte handlar om vilken organisation någon är med i, utan bara om brottsliga handlingar. En presstalesman för polisen i Södermanland gick dock i tv-nyheterna till storms mot ”vänsterextremism”, vilket givetvis också har varit ett genomgående tema i många ledare och andra artiklar under dagen: hotet från den våldsamma vänsterextremismen. Ledande liberaler har haft detta som en viktig käpphäst under många år: ”vänsterextremism” (det vill säga organisationer som står betydligt till vänster om Vänsterpartiet, däribland Arbetarmakt) är inte i grunden bättre än ”högerextremism” (nazisterna). Det är svårt att frigöra sig från misstanken att tillslaget är en del i en politiskt motiverad aktion mot den radikala vänstern – och det står utom allt tvivel att den kommer att utnyttjas som ett politiskt slagträ högerifrån. Redan av den anledningen finns det alla anledning att ta avstånd från polisens aktion. Det här kommer att underlätta andra tillslag mot vänstern i framtiden.

De konkreta påstådda brott som det rör sig om handlar dessutom om kamp mot en naziströrelse med blod på sina händer. Arbetarmakt delar inte i alla avseenden Revolutionära frontens syn på metoder och taktik. Vi tycker inte att det är oproblematiskt att de lägger så mycket av sin fokus på aktioner mot enskilda nazister – den grundläggande inriktningen måste vara att bygga en massrörelse, och militanta aktioner måste inriktas på att stödja detta. Samtidigt har Revolutionära fronten vid många tillfällen hjälp till att vakta progressiva demonstrationer och evenemang. Det arbetet är vi inte ensamma om att uppskatta.

Debatt och diskussion om taktik är en sak. En sådan pågår alltid, i olika former. Men det är viktigt att skilja på den kritik vi och andra kan ha mot en enskild grupps metoder, och det principiella försvaret av alla vänster- och arbetarorganisationer mot repression. Alla socialister och antifascister bör därför stämma upp i kraven:

  • Ingen repression mot Revolutionära fronten! Frige de gripna och lägg ner åtalen
  • Kamp mot den organiserade rasismen och fascismen

Arbetarmakts styrelse