Arbetarmakts video från demonstrationen Mot sexuellt våld – för samtycke!

Lördagen 18 januari hölls en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm på temat: Mot sexuell våld – för samtycke! Över 3 000 personer samlades för att visa sin vrede över den senaste tidens frikännanden i vissa våldtäktsmål samt sitt stöd för samtyckeslagstiftning. Arbetarmakts flygblad till demon finns här.