Dags för organiserat självförsvar!

photo1

Efter nazistattacken i Kärrtorp mobiliserades en massiv manifestation på 16 000 personer och efter nazistattacken i Malmö samlades på mindre än ett dygn tusentals antifascister på en mängd olika platser runtom i Sverige. Det är ingen tvekan om att vi är många som känner oss arga inför det som händer och det är stort att se att vi kan samlas på så kort tid. Men många av oss känner en frustration inför det reaktiva i att visa sin kraft efter att någonting har hänt och fler och fler röster höjs för ett organiserat självförsvar.

Enligt vittnesmål valde polisen att låta en av nazisterna gå från platsen trots att det fått information om att personen hade knivhuggit en antifascist. I Kärrtorp kommenderade man ynka sex stycken poliser trots att polisen hade fått information om att det fanns ett hot mot demonstrationen Det är glasklart att vi inte kan sitta och vänta på att polisen ska skydda oss.

I Mexiko och Indien har civila gått ihop lokalt och tagit tag i kriminalitet och våldtäkter när polisen visat sin oförmåga och ovilja att agera och man har i vissa fall lyckats bättre än vad poliserna, trots alla resurser de har i form av utbildning och vapen. Det är tydligt att vi har all potential som krävs för att försvara oss själva och eftersom att polisen inte har samma politiska motivation som vi så har vi en bättre möjlighet till aktion mot politiskt och förtryckande våld förutsatt att vi förbereder oss på rätt sätt.

Bästa försvar är förebyggande försvar
Självförsvar kan ta sig flera former och det behöver inte vara i form av rent handgemäng. Ett bra självförsvar undviker konfrontativa situationer eftersom att det inte finns något egenvärde i att ”vinna ett bråk”. Att t.ex. visa att man som försvarsgrupp är fler än motståndarna genom att regelbundet röra sig på offentliga platser, riva ner osympatiska klistermärken i snabb takt och genom att offentligt berätta att man ämnar skydda sina demonstrationer kan leda till att t.ex. nazister väljer att inte konfrontera i lägen där dom annars skulle ha vågat sig fram. Det var till stor del den här sortens styrkeuppvisning som slog tillbaks nazisternas frammarsch i Sverige på 90-talet.

Det kommer dock att uppstå situationer där nazister väljer att konfrontera trots att dom är i numerärt underläge bara för att visa mod eller räkna hem poäng i martyrskap och då är det bra om det, som vi såg i Kärrtorp, finns rutinerade och förberedda kamrater som kan och vågar ta fajten eftersom att följden annars kan bli att många oerfarna eller oförberedda personer skadas eller i värsta fall dör.

Hela spektrat från förebyggande till konfrontativt självförsvar bör täckas – det kommer i längden att leda till att fler vill, vågar och kan delta i konfrontationer i takt med att vår kunskap och erfarenhet utvecklas och ju fler som har kapaciteten desto mindre blir risken att attacker sker överhuvudtaget. I det läget kommer vår överlägsenhet i antal till verklig nytta och inte bara som en manifestation i potentiell styrka efter att tråkigheter inträffat.

Vi kommer så klart aldrig att kunna utplåna alla enskilda fall men med ett stort organiserat självförsvar stoppar vi nazismens möjlighet att utvecklas till en samhällsvid rörelse då den i grund och botten behöver utöva dominans genom våld för att kunna växa.

Fem sätt att börja på

1. Börja ”hemma”
Prata med vänner, likasinnade grannar, politiska kamrater och andra personer du känner eller har tillgång till via ditt nätverk och organisera en träff för att snacka om hur ni vill börja.

2. Organisering möjliggör aktion
Bara det faktum att det redan finns en grupp människor som är villiga att ta tag i säkerhetsaspekten gör det enklare att skydda demonstrationer och andra aktiviteter. Alternativet är att varje demonstration ska uppfinna hjulet på nytt, och då blir riskerna fler eller att säkerhetsarbetet uteblir helt. Gör er tillgängliga för organisatörer och tänk igenom troliga scenarion samt ta fram säkra och realistiska svar i samråd med demoledningen.

3. Säkerheten är viktigast
Gå inte gärna ut på offentliga anslagstavlor eller öppna grupper på Facebook med att du vill bilda en försvarsgrupp eftersom att det då blir alldeles för enkelt för de som vill sabotera arbetet. Se till så att alla som deltar i säkerhetsarbetet har en tidigare koppling till ditt nätverk.

4. Patrullera
Om du har sett nazistiska klistermärken eller klotter i ditt område är det ett bra tillfälle att sammankalla gruppen och gå ut för att dels ta bort klistermärkena och måla över klottret men också för att börja visa er utomhus. Om det är så att ni ser någon agera på bar gärning är det bra att först värdera om det finns en möjlighet att skrämma bort personerna eller om ni kanske istället ska satsa på att fotografera och sprida bilderna på nätet. Att kartlägga vart personen bor kan också vara av värde.

5. Lär dig fysiskt självförsvar
Gå antingen en självförsvarskurs eller bjud in någon som har koll som kan lära gruppen några grunder. De flesta självförsvarsmetoderna är utformade så att du med lite kunskap ska kunna åstadkomma stor effekt. Om du ska gå med i en offentlig kurs kan det vara bra att tänka på att vissa har en policy att utesluta personer som har kopplingar till vad de anser är ”extrema politiska grupper”. Dessutom är det inte helt ovanligt att poliser tar del av många offentliga kurser, så håll dina avsikter för dig själv.

Exempel på kurs
Tjejjouren – Feministiskt självförsvar

Nico