Anta stöduttalanden för tågstrejken!

Vi har tidigare skrivit om hur Sekos tågstrejk angår alla arbetare – oavsett om man är anställd inom kollektivtrafiken eller inte. Därför är det viktigt att hela arbetarrörelsen och vänstern sluter upp bakom Sekos krav.

På Sekos hemsida finns nu stöduttalanden från en rad fackliga organisationer och vänsterorganisationer – däribland Arbetarmakt (PDF). Ta upp frågan i din fackklubb eller organisation – anta ett stöduttalande och skicka till Seko!

Seko: Tågkonflikten: aktuellt läge, information och material