Stockholm: Demonstrera mot Sverigedemokraterna 13/9

Dagen före valet, lördag 13 september, kommer Jimmie Åkesson att avsluta sin valrörelse med ett möte på Nytorget i Stockholm (där han som bekant tårtades). Kl 18 ska han börja, motdemonstrationen samlas 17.30. Facebook-event för motdemonstrationen finns här. Arbetarmakt kommer givetvis att vara där. Det flygblad vi kommer att dela ut finns nedan.


Flygbladet går även att ladda ned i PDF-format.

Flygbladet går även att ladda ned i PDF-format.

Stoppa Sverigedemokraterna! Massmobilisera mot deras rasism och reaktionära högerpolitik!

Det är inget nytt att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Partiledningen försöker ständigt förneka detta, men grova rasistiska kommentarer fortsätter att fällas av vanliga medlemmar och sympatisörer, lokala företrädare för partiet, ända upp till några av partiets toppnamn. Detta är givetvis ingen slump – partiet växte direkt ur den nazistiska rörelsen, så sent som under hela 90-talet kryllade det av öppna och våldsamma nazister i SD, och partiet hetsade mot ”rasblandning” och krävde att alla utomeuropéer som kommit till Sverige sedan 1970 skulle kastas ut. Det var för övrigt i detta parti, under denna tid, som dagens partiledning, med Jimmie Åkesson i spetsen gick med. Nu ljuger de friskt om sitt förslutna, men i själv verket var det detta parti de drogs till.

Nu har de tonat ner rasismen, och säger sig vara motståndare till den. Redan en snabb titt på deras partiprogram visar dock att de ser invandringen – ”massinvandringen” som de hävdar i sin propaganda – som den främsta anledningen till samhällets problem, både i form av kostnader och i form av främmande och våldsammare kulturer som kommer hit. Som kronan på verket har de under de senaste åren speciellt hetsat mot romer. Deras lögner och i bästa fall helt ensidiga beräkningar av kostnader, deras förnekande av förtryckande sidor i den svenska kulturen och den skuld de lägger på ”främmande” och speciellt muslimsk kultur, samt hetsen mot några av samhällets mest utsatta, visar hur lite deras påstådda motstånd mot rasism är värd.

Sverigedemokraterna – ett rasistiskt och borgerligt högerparti
Att de lägger skulden på invandringen och att främmande kulturer kommer hit understryker också var de inte lägger skulden för fattigdom, utslagning och sociala problem: hos högerpolitiken, marknadsanpassningen, kapitalisternas vinstjakt och det alltmer krisande kapitalistiska systemet. Det är företrädesvis svenska och vita direktörer som skär ner, riskkapitalister som tjänar grova pengar på att försumma välfärden och politiker som alltmer minskar skatterna för de rika. Men SD riktar inte sina anklagelser mot dessa, utan mot företrädesvis fattiga eller arbetande människor, som de inte godkänner som ”svenska”. Överklassen, storföretagen och bankerna och de borgerliga partierna skyddas därför av SD som vänder bort anklagelserna från dem. SD har absolut ingenting i sitt program som pekar mot att ta strid mot kapitalismen. De är helt enkelt ett borgerligt parti, bara lite mer reaktionära och rasistiska än de andra.

Detta har visats tydligt i riksdagen, där Sverigedemokraterna i praktiken är ett stödparti åt alliansen, som de stödjer i de flesta frågor. Där, liksom i de kommuner där de har mandat, har de gång på gång stött borgarnas nedskärningsbudgetar, de har stått bakom skattelättnader för de rika, samtidigt som de försvarar FAS 3 och uppluckrandet av anställningstryggheten, motsätter sig att stärka Arbetsmiljöverkets befogenheter till åtgärder mot företag som riskerar sina arbetares hälsa genom att bryta mot arbetsmiljölagen, och så vidare. Listan kan göras lång. En röst på SD är en röst på en Alliansregering. Det understryks ytterligare av att Jimmie Åkesson hycklande påstår sig stå utanför och kämpa emot etablissemanget – samtidigt som han tjänar omkring 100 000 kr i månaden.

Organisera masskamp mot Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna är inte längre ett klassiskt fascistiskt parti som organiserar sig på gatorna för att krossa sina motståndare. Men även om de inte nu är inriktade på att direkt bygga upp en terrororganisation som attackerar socialister, icke-svenskar (enligt deras definition), hbtq-personer etc., så sprider de sitt rasistiska gift, och banar vägen för rasistiska attacker på bl.a. romer, och deras politik går ut på att splittra arbetarklassen i ”svensk” och ”främmande” – istället för att ena den mot våra verkliga motståndare. Det är därför viktigt att SD inte ohindrade får sprida sitt rasistiska budskap. När vi visar vårt motstånd, överröstar dem eller rent av skickar iväg matvaror i deras ansikten så hotar vi inte demokratin – vi försvar våra grundläggande rättigheter mot reaktionärer.

Polisen har dock klargjort att de inte tänker tolerera att sverigedemokratiska talare blir störda, ens av slagord eller nyckelskrammel. De inte bara lägger stora resurser på att SD ska kunna hålla möte efter möte, utan hindrar även vår rätt att protestera. Vi måste försvara den rätten, även när det är polisen som vill inskränka den.

För att bekämpa SD och allt de står för är det nödvändigt att även bekämpa allt som göder dem – orättvisor, klassklyftor, utslagning, högerpolitik och kapitalism. Detta måste göras på bred front, men en viktig del i detta är att vi mobiliserar för stora och breda uppslutningar i protesterna mot SD och deras rasistiska och arbetarfientliga politik. Vi bör motsätta oss provokationer i syfte att skapa bråk med polisen för sakens egen skull, eller att enskilda utan stöd bland demonstranterna och på eget bevåg börjar kasta knallskott och annat. Men när polisen angriper vår rätt att stå upp mot rasismen, med kavallerichocker och massiva batonganfall som vid protesterna mot Svenskarnas parti i Malmö, eller när de börjar plocka personer som bara har ropat slagord eller spelat saxofon, som vid flera tillfällen sedan i våras, så har vi all rätt att sätta oss till motvärn.

Hur mycket än Sverigedemokraterna – eller liberaler å SD:s vägnar – gnäller om saker så är deras yttrandefrihet inte hotad idag. De har gott om tillfällen att sprida sin reaktionära uppfattningar, i tidningar, tv, eller i skolor och på gator med tungt polisbeskydd. Det är dags att avskaffa deras ”rätt” att stå oemotsagda och istället slå fast vår rätt att visa att de progressiva, radikala, antirasistiska och socialistiska budskapen alltid klingar högre!

No Responses