Kunskapens frukt – ännu ett lysande album av Liv Strömquist

Framsidan. Notera automatvapnet

Framsidan. Notera automatvapnet

I min recension av förra albumet, Ja till Liv! konstaterade jag att Liv Strömquist är en av de främsta politisk skämttecknarna. Hon är nästan alltid träffsäker, elak och enormt rolig. Nya albumet, Kunskapens frukt (Galago 2014) lever upp till förväntningarna. I det mesta hon gör finns det tydliga politiska poänger, och alla hennes album innehåller folkbildning. Kunskapens frukt utmärker sig dock i likhet med Prins Charles känsla genom att vara mera fokuserad på fakta och upplysning än de andra albumen, och skulle med fördel kunna användas som lärobok. Varför inte obligatorisk läsning på exempelvis högstadiet?

I nya albumet fokuserar hon på det som brukar kallas ”det kvinnliga könsorganet” (det är så hon formulerar det, hon gör en poäng av att inte utesluta några transpersoner). Boken inleds med den mycket upplysande och intressanta listan Män som varit för intresserade av det som brukar kallas ”det kvinnliga könsorganet”, där män som Augustinus, Freud och John Kellogg – onanimotståndare och cornflakens uppfinnare – med flera blir synnerligen omilt men välförtjänt behandlade. Uppseendeväckande men nu ganska okänt är att det under 1900-talets tidigare del uppstod en debatt om huruvida drottning Kristina var en ”pseudohermafrodit”. Denna spekulation i om hennes könsdelar på något sätt hade varit avvikande grundade sig helt i att hennes uppförande, som det beskrivs, uppvisar påstått okvinnliga drag. Den ena spekulationen efter den andra ledde absurt nog fram till att hennes grav öppnades 1965 för att undersöka om hennes skelett visade några avvikelser. Givetvis kunde de inte upptäcka något speciellt – tanken på att något sådant inte bara skulle ge avtryck på skelettet utan även fortsätta att synas efter nästan 300 år var uppenbarligen helt idiotisk. Ändå fick männen med ett sådant brinnande intresse för drottning Kristinas könsorgan tillstånd att öppna graven, vilket 49 år senare gav dem en förstaplats på listan i fråga.

Årets intressantaste 10 i topp-lista presenteras

Årets intressantaste 10 i topp-lista presenteras

En stor del av Kunskapens frukt handlar om hur uppfattningar om kvinnor har förändrats i historien. Exempelvis fast det en tid när det ansågs nödvändigt att en kvinna fick orgasm för att kunna bli gravid, och det finns en massa gamla avbildningar på kvinnor som inte bara har stora vulvor, utan också hade mens. Från början till slut fascinerande läsning. Då den är mera inriktad på just fakta än exempelvis Ja till Liv! når den naturligt nog inte samma nivåer av rolighet – vilket det iofs finns få seriealbum som gör – men detta hindrar inte att den ofta är väldigt rolig. Nämnde jag lärorik? Årets seriealbum helt enkelt. Vad väntar ni på, skaffa nu!

Det finns egentligen bara ett frågetecken: alla serier som Liv Strömquist har gjort sedan Ja till Liv!, som den lysande sågningen av Ayn Rand – när ska de allihopa samlas i ett album? Vi väntar fortfarande på att de första volymerna av Liv Strömquists Samlade verk ska börja ges ut.

Jens-Hugo Nyberg