Blockupy: Intervju med tysk aktivist

Tyska kamrater vid en tidigare Blockupy-mobilisering

Tyska kamrater vid en tidigare Blockupy-mobilisering

Om mindre än en vecka inviger Europeiska centralbanken sitt nya huvudkontor i Frankfurt i Tyskland. Det är samma ECB som stått och står för den brutala nedskärningspolitik som överklassen i Europa tagit till för att lasta över notan för den ekonomiska krisen på arbetare och förtryckta. Sedan 2012 samlas aktivister, fackföreningar, arbetare och vänsterorganisationer för att protestera mot ECB:s och EU.s politik, en aktion som går under namnet Blockupy.

Inför årets Blockupy-aktionsdagar, där huvudaktionen går av stapeln den 18 mars, hålls även en svensk mobilisering, med gemensamma bussresor m.m. Arbetarmakt stödjer naturligtvis den kampanjen. Inför demonstrationerna i Frankfurt har vi därför intervjuat Tobi Hansen från Gruppe Arbeitermacht, Förbundet för Femte Internationalens sektion i Tyskland och vår systergrupp, om varför de (och ungdomsgruppen Revolution) deltar i aktionen, hur mobiliseringen går i Tyskland, Blockupy-nätverkets politik och fortsättningen på kampen. Nödvändig politisk läsning för alla som tänkt åka ner!


Vad är Blockupy, och varför bör man delta?

Det är en tysk-europeisk mobilisering mot ECB:s och EU:s krisregim – och alla borde delta. Särskilt om man ser hur EU, under den tyska imperialismens ledning, genomdriver nedskärnings- och åtstramningspolitik i Europa och nu återigen i Grekland. Då är det viktigt att ta ut missnöjet på gatorna.

Hur har mobiliseringsarbetet i Tyskland sett ut?

Att aktionen hålls på en onsdag är till nackdel för en protest som är tänkt att dra folk från hela landet och internationellt. Särskilt med tanke på deltagare från facken och arbetarrörelsen. Ingen har manat till strejk i samband med protesten, så den organiserade arbetarrörelsens deltagande förväntas bli ganska lågt. Undantaget är några arbetare från Amazon i ett område nära Frankfurt. De befinner sig sedan flera månader i en facklig konflikt med Amazon och deltar med ett block i protesten.

Av de europeiska mobiliseringar som dragits igång – från Italien, Spanien, Grekland och andra europeiska länder – väntas det största blocket komma från Italien. DGB (tyska LO) organiserar en demonstration på onsdagen, men det är ett alternativ för de mer reformistiskt färgade och mindre militanta delarna av arbetarrörelsen snarare än en mobilisering från fackliga gräsrötter.

Vilka arrangörer står bakom nätverket Blockupy?

Rent organisatoriskt tog protesten sin början efter Occupy-rörelsen 2011. När den vågen ebbade ur tog Interventionistische Linke (IL, en post-autonom grupp) och Ums Ganze (UG, ett nätverk i den ”anti-tyska” vänstern) initiativet till Blockupy, som ett paraply för protester mot ECB. Dessa två organisationer är nära allierade med vänsterpartiet, Die Linke, den fackliga byråkratins vänster samt Attac. Det är denna allians som i praktiken styr Blockupy bakom kulisserna. De agerar som ett block i omröstningar och i fråga om t.ex. vilka politiska paroller som ska resas.

Organisatörernas huvudparoller – ”prata, dansa, agera” och ”take over the party” – säger en del om hur de ser på vad antikapitalism betyder i dag. Politiskt domineras de av Die Linkes reformism – de stödjer okritiskt allt Syriza-regeringen gör i Grekland. IL- och UG-grupperna lyfter mycket litet kritik mot rörelsens reformistiska ledning.

För den post-autonoma rörelsen är Blockupy nästa symboliska mobilisering i ordningen. För dem ersätter den annat antikapitalistiskt arbete, diskussion och kamp mot reformismen i Tyskland. För Die Linke och Attac är det en möjlighet att visa sig som aktiva på gatorna, vilket de sällan får göra annars. En annan vanlig paroll är ”de representerar inte oss”, vilket naturligtvis stämmer i varje kapitalistisk demokrati, men som väl egentligen inte är huvudproblemet i ett EU som domineras av tysk imperialism. De autonoma har gentemot det imperialistiska EU-blocket fört fram idéer om ”reell demokrati”, men inget perspektiv för klasskamp eller något som liknar ett antikapitalistiskt, revolutionärt program.

Vilken linje driver Gruppe Arbeitermacht i mobiliseringen? Vilka krav kommer ni att föra ut under aktionsdagarna?

Även om vi kritiserar protestens reformistiska, ”demokratiska” perspektiv stödjer vi naturligtvis den som en mobilisering mot en av EU:s ledande makter. Vi stödjer den grekiska arbetarklassens motstånd mot Tsipras-regeringens förräderier, och manar arbetarklassen och vänstern i Syriza att stå emot alla ansatser till kapitulation. Vi försvarar naturligtvis Syriza mot den tyska imperialismen och EU-byråkratin, och stödjer alla progressiva reformer de kan genomföra, som det valmanifest vars genomförande nu uppskjutits.

Gentemot åtstramningspolitiken och krisen föreslår vi en massrörelse som inte enbart mobiliserar kring symboliska demonstrationer som Blockupy, utan också aktivt bygger en internationalistisk klasskampsrörelse i Europa, med ett antikapitalistiskt perspektiv. Vi uppmanar därför också alla att delta i protesterna mot G7-mötet, som hålls i Tyskland i juni.

Mot ett Europa som domineras av de starkaste imperialistiska makterna, som Tyskland och Frankrike ställer vi ett Europas förenta socialistiska stater. Det är vårt alternativ mot nedskärningspolitik och imperialism, och vad vi kämpar för i protester framöver.

Till sist – har ni några råd till svenskar som ska delta i protesten?

Förbered er på repression. Vid förra årets protester i detta det tyska finanskapitalets hjärta gick polisen hårt åt demonstranterna. Ta med tillräckligt att äta och dricka – protesterna kan dra ut rejält på tiden.

Vi i Arbeitermacht och Revolution i Tyskland välkomnar alla svenska aktivister att gå med oss i vårt block på onsdag – slut upp mot ECB:s och EU:s åtstramningspolitik!

Mer information om Blockupy finns på kampanjens internationella hemsida, samt den svenska kampanjens hemsida. Blockupy-uppropet finns att läsa på svenska här. Information om Arbeitermachts mobilisering finns på arbeitermacht.de (på tyska).

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *