Debattsvar om Ukraina – inte publicerat i Arbetaren

Jag skrev följande svar på en debatt om Ukraina i tidningen Arbetaren som jag deltog i. Den har inte tagit in i Arbetaren, men här är den. Sedan svaret skrevs har Kievregimens reaktionära karaktär ytterligare understrukits med lagen om att förbjuda all form av kommunism (formellt även nazism, men med tanke på vilken ställning nazister har haft och har på Kievsidan är det att betrakta som tomma ord – medan kommunister faktiskt förföljs). Det gäller ideologin, symboler, att försvara Sovjetryssland från 1917 och framåt. Lagen kan mycket väl komma att användas mot all form av socialism. Exempelvis har sossarna röda fanor, sjunger Internationalen, och vissa av dem talar om klasskamp). Det är denna regim som Baksi, Lännevall m.fl. uppenbarligen ser som försvaret mot den ryska imperialismen.

Den ursprungliga artikeln finns här: Putinstyrd pseudovänster stödjer rysk imperialism
Mitt första svar: Vilken Putinstyrd vänster pratar ni om?
Deras svar till mig: Ukrainare vill också ha lyxproblem
Bonus: Svar till mig från skogstokiga putinister: Polemik med antiryska propagandister

Det finns inte bara Kreml och Kiev, utan också en arbetarklass
I sitt svar till mig kör Lännevall, Baksi m.fl. hårt på de psykologiska ”analyserna”. Jag får förmoda att jag räknas till den självgoda vänstern som de nämner, och jag är vidare uppfylld av min egen förträfflighet samt sitter och har det bra i väst och förstår inte att folk i Ukraina också vill ha det bättre. Givetvis är jag också det obligatoriska nyttig idiot, om jag inte rent av är anlitad (i så fall undrar jag dock var mina pengar har tagit vägen? Hittills har jag inte sett till en endaste rubel). Jag ger mig inte in i frågan om huruvida debattörerna själva tycker att deras lilla pärlband av karaktäriseringar har någon politisk relevans eller om de bara försöker plocka billiga debattpoäng. Man skulle förvisso kunna nämna att deras inlägg inte direkt utmärks av ödmjukhet, men jag bryr mig faktiskt inte så mycket om debattörernas personliga egenskaper, det är inte där den viktiga skillnaden finns. Det som skiljer oss åt är olika politiska perspektiv.

Lännevall m.fl. väljer en sida i konflikten, närmare bestämt den som företräds och leds av regimen i Kiev. Själva uttrycker de det som att det är Ukraina de vill försvara, och jag tvivlar inte på att det är syftet, men det de gör är att sluta upp bakom Kiev. De kommer med intetsägande förbehåll som: ”de har inte vårt helhjärtade stöd”, men inte desto mindre medför deras ståndpunkt att inte kritisera några sidor hos Kievregimen, och får den således att framstå i bättre dager. Problemet är inte att de inte skriver långa stycken om den ”ukrainska nationalismen”, utan att de talar om den som om den inte vore något större problem. I sitt svar undviker de faktiskt helt att tala om Kievsidans fascister och nazister, ministerposter dessa har haft och dess väpnande, krigande bataljoner. Jag påpekar att väpnande, mordiska nazistband faktiskt är ett ganska stort problem, och debattörerna börjar jämföra den ukrainska nationalismen (inte ett ord om fascister) med det irländska motståndet mot den brittiska ockupationen. Det längsta de kan tänka sig att gå är att antyda att det kanske även kan finnas någon motsvarighet till Hamas – men i så fall är det helt och hållet Rysslands fel. Det skulle kunna vara intressant att reda ut ifall de har samma okritiska förhållningssätt till Hamas (om än inte med ”helhjärtat stöd”), men det är en bisak.

Problemet är inte att debattörerna betonar den ryska imperialismens roll – problemet är att genom att lägga all skuld på Ryssland så förskönar de den andra sidan. Jag vet inte om de skulle säga att de granater som Kievsidas trupper har skjutit mot bostadskvarter är att betrakta som självförsvar, eller bara propaganda från Russia Today, men inget tyder på att de anser att det är något att klandra Kievregimen för. Det finns heller inget spår av att de tycker att det fanns något annat alternativ än en militär offensiv mot östra Ukraina eller att åtstramningsprogrammet som de ledande krafterna på Maidan stod för redan innan de tog makten, och som uppenbarligen skulle slå mot arbetarklassen i främst östra Ukraina (är det så de ska få lyxproblem?) är något att kämpa emot. Det handlar inte om utrymme i debattartiklar, det handlar om att de förskönar Kievsidan. Minsta verklig kritik, för att inte tala om att använda ordet ”Kievregimen” anser de är att låta som Russia Today. T.o.m. hotet från de västliga imperialistmakterna är ett hopkok från Russia Today om man får tro debattörerna. Själv läser jag inte den, och min uppfattning om behovet av att bekämpa även de imperialistmakter som inte är ryska grundar sig mera i drönarbombningar av Pakistan, Jemen m.fl. länder, påtvingad ekonomisk åtstramning i exempelvis Grekland, kaoset i Irak som orsakades av invasionen och ockupationen, stöd till Saudiarabiens och Israels krigsbrott, att NATO fortsätter att sprida sina militärbaser i forna sovjetrepubliker etc. etc. Men debattörerna verkar tycka att det är paranoia att oroa sig för att västimperialisterna flyttar fram sitt inflytande även i Ukraina.

Den avgörande punkten är inte om Kievregimen är precis lika dålig som Putins styre eller inte. Som jag nämnde i mitt förra svar kommer det som har hänt i Ukraina – än så länge åtminstone – inte i närheten av det den ryska imperialismen har bidragit till i Syrien. Det avgörande är istället ifall socialister ska sluta upp bakom Kievregimen eller inse att vägen framåt inte går genom att stödja en av två reaktionära, imperialiststödda sidor med viktiga fascistiska stödtrupper. Debattörerna väljer att fullt ut – med den minsta av brasklappar om att de inte gör det ”helhjärtat” – ställa sig på Kievregimens sida. De intalar förmodligen både sig själva och andra att Kievsidan är bättre än den är, att den inte ska kritiseras nu och att det enda hoppet ligger i att den segrar. I detta liknar de otaliga ”socialister” som för att välja den ”mindre onda” sidan har slutit upp bakom reaktionära, arbetarfientliga regimer.

Jag tror inte på den metoden för att bekämpa förtryck. Kievregimens våld mot civila, deras ekonomiska åtstramningsprogram, de antiryska – inte bara anti-Putin – stämningarna och inte minst de nazistiska stödtrupperna ger snarare de ryska och pro-ryska fascisterna luft under vingarna och driver delar av östra Ukraina i famnen på Putin, som för dem därmed kan framstå som den mindre onda sidan. Det som skulle behövas är ett arbetarbaserat motstånd som riktar udden mot fascister och reaktionärer på båda sidor, som inte anpassar sig efter någon sidas imperialister, som bekämpar alla åtgärder som slår mot arbetarklassen, och istället kräver tillbaka resurserna som oligarkerna i västra såväl som östra Ukraina har stulit av folket. Delar av motståndet i östra Ukraina har haft en sådan karaktär, även om de reaktionära krafterna alltmer har fått överhanden – något som har underlättats av såväl Putin som Kievregimen, på ett direkt respektive indirekt sätt. Men det finns i både östra och västra Ukraina gott om arbetare och fattiga med intresse av att bekämpa oligarkerna som har stulit så mycket av landets tillgångar, det finns människor som kämpar för sina jobb, och levnadsförhållanden och som hatar fascister av alla slag. Det innebär att de objektiva möjligheterna att bygga ett sådant motstånd finns. Baksi, m.fl. och alla andra som sluter upp bakom ena sidans oligarker – i deras fall västra Ukrainas – är tyvärr ett hinder för att bygga ett sådant motstånd. Jag vet inte i vilken mån de ser sig som socialister, men med deras i stort sett okritiska stöd till Kievregimen ser jag ingen anledningar att räkna dem till det socialistiska lägret. De kommer säkert att skriva fler svar, men jag ser egentligen ingen anledning att fortsätta debatten med dem. Deras ståndpunkter är tillräckligt väl redovisade. Det enda jag inte har fått svar på är väl egentligen varför de ska vända sig till en socialistisk tidning. Finns det ingen Miljöpartistisk tidning eller något annat som ligger mer i linje med deras ståndpunkter att skriva till?

Jens-Hugo Nyberg

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *