Vårt möte om kvinnors kamp mot fundamentalism på anarkistiska bokmässan

anarkobokmässanmöte

Ca 45-50 personer deltog på den paneldiskussion Arbetarmakt arrangerade under anarkistiska bokmässan 22 augusti. Ämnet var hur vänstern kan medverka i kvinnors och förtryckta gruppers kamp i förorten mot konservativa och fundamentalistiska krafter. Panelen bestod av två kamrater från Kvinnors nätverk respektive Varken hora eller kuvad. De argumenterade för att kvinnors, barns och socialt förtryckta gruppers rättigheter är mänskliga rättigheter och att de konservativa krafterna i förorterna inte ska tillåtas trampa på dessa rättigheter. Diskussionen filmades och kan ses här.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *