Rapport: Antirasistiska aktiviteter i Stockholm

Då: Kristallnatten – Nu: brandattentat
I måndags högtidlighölls minnet av Kristallnatten, den stora antisemitiska pogromen i Tyskland 1938, genom en antirasistisk protest på Mariatorget i Stockholm.

Manifestationen samlades under parollen ”Då: Kristallnatten – Nu: brandattentat” och anknöt till dagens bistra läge, med en utomparlamentarisk och parlamentarisk rasistisk rörelse på frammarsch. Andra paroller som lyftes var asyl till alla, säkra flyktvägar och internationell solidaritet mot högerextremismen.

Flera hundra deltagare fick höra talare från bland annat Rojavakommittéerna, Linje 17 mot rasism, nätverk för flyktingvolontärer, med mera.

Arbetarmakt deltog naturligtvis i manifestationen, och passade på att sprida och diskutera vårt upprop för en bredare kämpande antirasistisk rörelse bland deltagarna, något som huvudsakligen möttes med positiv respons. Vi hoppas att årets Kristallnatts-manifestation i Stockholm blir början på den nya antirasistiska rörelse som så uppenbart behövs – i Stockholm och i hela Sverige.

Ingen rasism i våra brevlådor
Förra veckan landade ett lögnaktigt, rasistiskt flygblad på hallmattan hemma hos de flesta – Sverigedemokraternas kampanj för en folkomröstning om ”invandringen”. I flygbladet, som vi skrivit mer om här, benämns flyktingar som kommer till Sverige konsekvent som ”invandrare”, och som orsaken till de sociala problemen i samhället.

Efter ett initiativ från privatpersoner samlades därför en grupp aktivister utanför PostNords huvudkontor i Solna i Stockholm, för att protestera mot utdelningen av SD-propaganda under parollen Ingen rasism i våra brevlådor.

Med skyltar och slagord bemötte vi de PostNord-anställda som lämnade sin arbetsplats, och bjöd dem att diskutera frågan om huruvida posten bör dela ut alla former av rasistisk hets med oss. Vi hade flera bra diskussioner med PostNord-anställda, och flera uttryckte också sitt stöd för protesten och sin avsky för SD-propagandan.

Efter en stund dök PostNords kommunikationschef upp för att förklara kampanjen med oss. Det blev en lång och stundtals hård diskussion, där de samlade aktivisterna uttryckte sin förvåning och besvikelse över att Posten inte den här gången valt att stoppa rasistpropagandan – som man gjort vid andra tillfällen.

Att inte behöva dela ut rasistisk hets är inte så mycket en fråga om yttrandefrihet som en fråga om elementärt självförsvar för arbetarrörelsen. Brevbärare och andra postanställda bör gemensamt vägra distribuera sådan propaganda, som i slutändan är ett hot mot oss alla som arbetare.

Efter två timmar begav sig ett gäng nöjda aktivister från PostNord-kontoret. Protesterna mot Sverigedemokraternas rasistiska politik är ingalunda över, och behöver snarare intensifieras i framtiden – tillsammans med ett socialistiskt svar på flyktingkrisen och alla de problem klassamhället orsakar. Nu är det dags att samlas i ett antirasistiskt nätverk för att samordna våra protester och aktiviteter.

Arbetarmakt Stockholm