500 i manifestation för öppna gränser

öppna gränser demo raouls torg

Idag, lördag 16 januari, hölls det en manifestation för öppna gränser på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Omkring 500 pers hade kommit dit i kylan för att visa sitt stöd för flyktingars rätt att få en fristad här. Detta engagemang är givetvis mycket glädjande. Det är dock viktigt vilken grund kampen för flyktingars rättigheter och mot rasism förs. Tillsammansskapet, som organiserade manifestationen, står på en rent humanistisk grund och vill samla så många som möjligt för solidaritet med flyktingar. Vi respekterar den strävan och tycker att det är berömvärt att de organiserar detta. Vi har dock alltid argumenterat emot en rent humanistisk linje. Medmänsklighet är mycket positivt, men när inte bara SD, utan den överväldigande riksdagsmajoriteten skyller samhällsproblemen på flyktingarna och hävdar att vi inte har råd att ta in så många för då kommer vår välfärd att raseras, då behövs det ett konkret svar. Det är nödvändigt att påpeka att det som hotar vår välfärd, vår trygghet och vår arbetssituation är de arbetsköpare och kapitalister som avskedar anställda och försämrar jobbtryggheten och ökar arbetsbördan för dem som är kvar, de politiker som skär ner i offentliga sektorn, säljer ut den till riskkapitalister och minskar skatterna för de rika, samt det kapitalistiska systemet. Det går inte att undvika att polarisera debatten, när Alliansen och regeringen gått med på att stänga många av de flyende ute. Vi kan inte öppna gränserna utan att angripa dem som stänger dem. Vi delade därför ut det här flygbladet på demonstrationen (i en lite förkortad version).

öppna gränser demo raouls torg 3

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *