Anti Trump-Day Stockholm: Kampdag mot imperialismen

Fredagen 21 januari var det dags för Donald Trump att tillträda som president i USA. Med anledning av detta var demonstrationer i många länder planerade. I USA var några miljoner ute och protesterade under fredagen, medan demonstrationerna på de flesta andra håll var planerade till lördagen. Så också i Stockholm.

Här tog Rött Forum (RFO) – ett samarbete som innehåller Arbetarmakt, Socialistiska Partiet, Rättvisepartiet Socialisterna, den iranska gruppen Shora, latinamerikanska grupper samt vänsterpartister och fackligt aktiva – initiativet till Anti-Trump Day. Under veckorna och dagarna innan manifestationen och den följande marschen mot USA:s ambassad spred RFO-kamrater i Stockholm flygblad och affischer i hela Stockholmsområdet. AM-medlemmar organiserade, tillsammans med bl.a. aktiva i Revolutionära Aktivistgruppen, flygbladsutdelningar i Skärholmen, Bagarmossen och på flera platser på Södermalm.

Inför lördagens demonstration hade även initiativet Women’s March dykt upp, och demonstrationerna samordnades: Rött Forum höll sin samling på Sergels torg och gick sedan till Norrmalmstorg, där Women’s March höll till, för gemensam marsch till USA:s ambassad.

Flygbladsutdelning i Skärholmen

Flygbladsutdelning i Skärholmen

Trump är inte problemet
Som Arbetarmakt påpekade i det flygblad vi spred under dagen handlade protesten självfallet om mer än bara Donald Trump. Vid protester som de globala demonstrationerna mot Donald Trump, liksom vid den ihärdiga kritiken mot president George W. Bush eller, för den delen, mot Jimmie Åkesson här i Sverige, är det en utmaning för kommunister och revolutionärer att ingripa i den breda, folkliga vrede som reaktionärers framgångar ofta ger upphov till, men att samtidigt påpeka att personen inte är problemet. Det är att göra vår kritik och vår rörelse en otjänst att framställa det som att kapitalismens och imperialismens hot mot och angrepp mot arbetarklassen och fattiga i världen kan reduceras till att en ”ond man” plötsligt råkat fått makten. Det är förstås viktigt att visa att protestera mot en så grov rasist, sexist och homofob, men Trump är inget isolerat fenomen, och hans personliga reaktionära drag är inte heller de huvudsaken. Fenomenet Trump kan endast förstås som en del av en högervåg som bl.a. dominerar en stor del av Östeuropa – Orbán i Ungern, den katolska fundamentalistiska reaktionen i Polen, nazister på framträdande positioner i Ukraina, Putin – och med segervittring för Front National i Frankrike och Sverigedemokraterna i Sverige. I utkanten av vågen går den traditionella högern alltmer åt det bruna hållet, som Moderaterna och Kristdemokraterna just har visat. Till detta kan läggas att många förmenta vänstermänniskor och socialister svansar efter Assad och Putin i en förvirrad tro på att dessa utgör en antiimperialistisk kraft, eller intalar sig att shiafundamentalister i form av Hizbollah Irans armé upprätthåller sekularism i Syrien. Andra hoppas på att det andra borgerliga partiet i USA, Demokraterna, på något sätt skulle kunna utgöra eller göras om till en vänsterkraft.

Aktivisterna i Rött Forum var också inför kampanjen överens om att inte lägga allt fokus på Donald Trump, om än inte helt om de gemensamma parollerna för demonstrationen. Efter diskussion blev de ”Försvara människovärdet – slå tillbaka högervågen”. Kamrater aktiva i Arbetarmakt argumenterade i RFO för att helt inrikta propagandan mot högervågen, och lämna vaga, liberala paroller om människovärdet (för att inte tala om ”välfärdskramare” och ”demokratiförsvarare”) därhän, men andra RFO-kamrater gjorde en annan bedömning.

Norrmalmstorg

Norrmalmstorg

Från Sergels torg till ambassaden
Inför lördagen inkom tillförlitliga uppgifter om att både det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna och fascister hade planerat aktiviteter i stan, men turligt nog syntes inga högerprovokatörer till i anslutning till RFO:s aktiviteter. Samlingen på Sergels torg drog en godkänd folkmassa – mellan 500 och 1 000 personer kom för att lyssna på en rad talare och underhållning, som bl.a. Riot Samba.

Talarna lyfte fram en rad olika perspektiv på de attacker den amerikanska arbetarklassen har att vänta från Trump-administrationen. Särskilt kamraterna Kemal Görgü, Amineh Kakabaveh och Dror Feiler lyckades väl med att vidga perspektiven från Trump som person till de globala problemen med imperialism och kapitalism. Efter ett väl genomfört arrangemang fortsatte vi så till Norrmalmstorg och samlingen för Women’s March, som hade dragit till sig uppskattningsvis 4 000 demonstranter. Sammansättningen där varierade, från liberaler som stödde Obama och Hillary Clinton till radikala vänsterpersoner, men hade i huvudsak en betydligt mer liberal prägel än Rött Forums arrangemang. Exempelvis taade Nato-anhängaren och sionisten Birgitta Ohlsson, från Liberalerna.

I tåget till USA-ambassaden utgjorde Rött Forum den bakre sektionen. Arbetarmakt gick i ett gemensamt block med kamraterna i Revolutionära Aktivistgruppen, bakom banderollen ”Öppna gränserna – för en socialistisk värld utan nationer”. Med vår megafon såg vi till att upprätthålla en militant antiimperialistisk stämning, och i stort sett utan uppehåll skanderade vi talkörer som Krossa USA-imperialismen, Internationell solidaritet – arbetarklassens kampenhet, Stäng ambassaden – terrorcentralen, A-anti-antikapitalista, Vi är alla antifascister och, så klart, One solution – revolution. Och, när vi passerade Israels ambassad: Palestina – solidaritet!

Polisen lät i vanlig ordning inte demonstranterna komma allt för nära den blodsbesudlade USA-ambassaden. Utöver några appeller fanns ingen aktivitet organsierad där, och många stod kvar en stund, medan andra ansåg sig klara när de var framme. Arbetarmakts megafon gick varm en stund till och upprätthöll den militanta, antiimperialistiska stämningen. Allteftersom folk droppade av fick vi också börja fundera på att packa ihop, nöjda med att ha visat vår solidaritet med de kamper den amerikanska arbetarklassen och kvinnorna står inför.

Sammantaget får Anti-Trump Day sägas ha varit en framgång. Protesterna i Stockholm blev inte så massiva som man hade kunnat önska, men tåget till USA:s ambassad blev ganska stort, och stämningen i vår del av tåget var hög och militant. Som vi i Arbetarmakt skrev i vårt flygblad borde den svenska vänstern och arbetarrörelsen i framtiden sätta som sitt mål att helt stänga ner USA-imperialisternas svenska fäste, ambassaden-terrorcentralen. Det var inte aktuellt den här gången, men dagen var ändå en bra början på kampåret 2017 och på att bygga en revolutionära rörelse som kraftfullt kan slå tillbaka alla former av rasism, reaktionär borgerlighet och sexism.

Arbetarmakt

Fler bilder och filmklipp från dagen finns Facebook och Twitter. Följ Arbetarmakt där du också!

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *